- Upphandling24:

Företagsamma invandrare blickar mot offentliga upphandlingar

Av

? Handla inte där ni brukar handla, säger Maroun Aoun, vd för Stiftelsen IFS, med adress till upphandlare landet över.
- Handla inte där ni brukar handla, säger Maroun Aoun, vd för Stiftelsen IFS, med adress till upphandlare landet över.
I Sverige lever i dag ca 1,8 miljoner människor med rötter i andra delar av världen. Många av dem är egna företagare. Ungefär vart åttonde småföretag drivs idag av en person född utomlands.

I Skåne är andelen invandrarföretag ännu större, ett av fyra. Närbutiker och restauranger samt service och tjänster är vanliga ”invandrarbranscher”. Inte sällan består kundgruppen av andra invandrare. Bland leverantörerna till offentlig sektor är de invandrarägda företagen nämligen få:

– Den inbyggda kulturen gör att inköp sker där den offentlige upphandlaren brukar handla, menar Maroun Aoun, vd för Stiftelsen IFS.

Stiftelsen IFS startades som Internationella Företagarföreningen i Sverige år 1996. Syftet är att främja invandrarföretagandet i Sverige. Detta sker genom rådgivning på olika språk. Till tjänsterna hör genomgång av affärsidé samt upprätta affärsplan och budget. Kontakter med myndigheter som Bolagsverket och Skatteverket ingår också.

– Rådgivarna på IFS representerar mångfalden i samhället och motverkar därmed de svårigheter som invandrare kan ha vad gäller språk, lagar och regler i det svenska samhället.

Vill locka fler

Våren 2007 beslutades att IFS rådgivningsverksamhet ska integreras med Almis. Stiftelsen IFS fortsätter med opinionsbildande arbete och andra projekt som har som syfte att stimulera invandrarföretag att utvecklas och expandera.

Enligt Konkurrensverket minskar antalet anbud som lämnas in i offentliga upphandlingar. Med en rad insatser hoppas Maroun Aoun att locka till fler affärer mellan offentlig sektor och svenska företagare med utländsk bakgrund.

– Fler företag måste förmås att tävla om kontrakten, säger han.

IFS har med stöd av Nutek och Safetrade bland annat gett ut en handbok, Konsten att göra affärer med offentlig sektor, med handfasta råd. Här beskrivs hur offentliga upphandlingar går till, steg för steg, samt hur företagaren hittar förfrågningsunderlag och besvarar anbudsförfrågningarna.

– Information går även ut till offentliga inköpare om hur de kan möta företagare med utländsk bakgrund, fortsätter Maroun Aoun som berättar att närmare 30 000 chefer och andra beslutsfattare som svarar för inköp kontaktats via e-post.

Önskar mindre detaljstyrning

Maroun Aoun poängterar att offentliga upphandlingar inte enbart får vara öppna bara för stora och sedan länge etablerade företag. En större flexibilitet i upphandlingskraven, och mindre detaljstyrning, öppnar för nya aktörer – med nya idéer.

– Upphandlarna har ett stort ansvar för att släppa in nya leverantörer. Genom att skippa onödiga, tillkrånglade och ouppnåeliga krav går det att få med även invandrarföretagare.

Sanny Hell, upphandlingschef i det mångkulturella Malmö, berättar att Malmö stad årligen anskaffar varor, tjänster och entreprenader för 3–4 miljarder kronor. Sammanlagt utannonseras runt 200 upphandlingar.

– Inga företag särbehandlas. Även om det kan tyckas vara en god sak att på detta sätt främja exempelvis invandrares företagsamhet skulle det strida mot gällande lagstiftning inom upphandlingsområdet.

Malmö vill förenkla

Däremot är man i Malmö väl medvetna om problemen för små företag, och därmed invandrarföretag, att konkurrera om de kommunala kontrakten. De olika avtalens storlek och indelning i kategorier ses därför nu över.

– Målsättningen är att förenkla upphandlingsprocessen för att på så sätt möjliggöra för mindre företag att lämna anbud. Till gagn för konkurrensen, säger Sanny Hell.

I IFS-boken pekas på direktupphandlingar som en möjlighet för små företag. Stockholms stad tjänar som belysande exempel. Kommunen har avtal med 2 000 leverantörer, men gör trots detta affärer med 27 000 företag. Nio av tio upphandlingar är på belopp under tröskelvärdena.

– Gör ditt företag känt genom att först sälja i mindre skala för att därefter konkurrera om de större avtalen, råder Maroun Aoun.

Många nya grepp

En nationell leverantörsdatabas, som är kostnadsfri att använda, är ett annat sätt att sprida information om invandrarägda företag.

– Invandrare ska inte få affärer för att de är invandrare. Invandrare ska få affärer trots att de är invandrare.

Sanny Hell ser positivt på IFS informationsinsats. Även Malmö stads upphandlare möter små- och invandrarföretagare, bland annat under de träffar som anordnas i samarbete med Näringslivskontoret:

– Intresset för att få veta mer om regelsystem och hur vi arbetar med upphandling, hur det går det till, var vi annonserar och så vidare är glädjande stort.


Mer sånt? Fyll i din e-post så får du Upphandling24:s nyhetsbrev gratis.

Please don't insert text in the box below! Please don't insert text in the box below! Villkor


Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

Blog comments powered by Disqus

Fakta

Under fjolåret ökade intresset markant för att starta eget ökade bland invandrare. IFS och Almi noterar att allt fler invandrare söker rådgivning och finansiering inför en företagsstart. Under 2007 gavs rådgivning till 3 500 kunder, en ökning med 36 procent jämfört med året innan.

Rådgivningsverksamheten resulterade i närmare 900 nya företag. Nyföretagandet bland invandrare är som störst i storstadsområdena.

Antalet kvinnor bland nyföretagarna fortsätter att öka. Jämfört med 2006 är ökningen 7 procent och 2007 var närmare hälften av besökarna i rådgivningen kvinnor. Andelen arbetslösa som startar eget har minskat något och är nu nere på knappt 60 procent.

Maroun Aoun förklarar starta-eget-uppsvinget med fjolårets goda konjunktur. Han ser positivt på att allt fler invandrare går från anställning till eget företag:

– Bland invandrare är det annars många som ”tvingas” in i företagande på grund av svårigheter att få anställning.

Aktuella konferenser


Fler nyheter från Upphandling24

- Upphandling24:

Ointresse för kvalitet och smak

- Upphandling24:

Skatteverket tar ett fast grepp om sina resor


- Upphandling24:

Samtal bästa receptet


- Upphandling24:

Söker framtida behov


- Upphandling24:

"Efterträff ger bättre äldrevård"


- Upphandling24:

Han utrustar forskningslabb för miljarder


- Upphandling24:

Styckad upphandling en balansgång


- Upphandling24:

Så hanterar du varukorgen


- Upphandling24:

Fast pris gav kvalitet på skolmaten


- Upphandling24:

Staffanstorp först i Sverige


- Upphandling24:

Förberedelse är nyckeln i Järfälla

- Upphandling24:

Kammarrätten släpper igenom
engelska anbudsbilagor


- Upphandling24:

"Alla våra projekt är unika"

Jonas Melén, inköpare på Trafikverket.


- Upphandling24:

ACR tar fjärde största flygplatsen

På bagagebandet vid Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Foto: Fredrik Bjelkerud.


- Upphandling24:

"Omoraliskt att politiker lämnar anbud"

Kjell Jansson tycker att politiker ska hålla sig utanför kommunala affärer. Foto: Norrtälje kommun.


- Upphandling24:

Din tur vill se bättre anbud

Annica Kjellin vill se bättre konkurrens. Foto: Din tur.


- Upphandling24:

Regeringens önskemål
– synnerlig brådska?


- Upphandling24:

Statligt e-arkiv om två år

Stefan Attefall ser många fördelar med myndighetsgemensamt e-arkiv. Foto: Johan Ödmann.


- Upphandling24:

Tvetydig dom om direktupphandling


- Upphandling24:

Student Consulting fortsätter i Boden

Tobias Lindfors levererar vikarier till Bodens kommun. Foto: Student Consulting.


- Upphandling24:

Kalmar öppnar för småskaliga producenter

Anders Andersson ser många fördelar med nya samlastningscentralen. Foto: Jan Magnusson.


- Upphandling24:

Hårda straff för saltade fakturor


- Upphandling24:

Dåliga arbetsförhållanden grumlar festivalglädje

Malmöfestivalen inleds på fredagskvällen. Foto: Lars Bendroth.


- Upphandling24:

Realistisk syn på onödiga skallkrav


- Upphandling24:

Vill betala för att få ramavtal

Ett seriöst bud säger Hans Makander. Foto: Manpower.


- Upphandling24:

Upphandla it och konsulter
- fyllig konferens i två dagar


- Upphandling24:

Stoppar åttaårigt ramavtal

Torupstvättens personal får andrum. Foto: Berendsen.


- Upphandling24:

Kräver ny lag eller förtydligande

Ali Esbati vill se ny lag eller förtydligande av befintlig lagstiftning. Foto: Vänsterpartiet.


- Upphandling24:

"Krav på kollektivavtal är inte okej"


- Upphandling24:

Personalövertagande blir valfråga

Karin Svensson Smith kräver personalövertagande. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Umeå vill inte bli skatteparadisfritt


- Upphandling24:

Kommek breddar årets mässa

Mikael Damberg hör till Kommeks debattörer. Foto: Anders Löwdin.


- Upphandling24:

Premiestopp fördyrar bilupphandling

Anna Elvkull varnar för att pengarna snart är slut. Foto: Andreas Johansson.


- Upphandling24:

Svårt att få upphandlad busstrafik lönsam

Arrivabuss på väg. Foto: Lasse Burell.


- Upphandling24:

Hjärtat vinner i Sörmland


- Upphandling24:

Fritt fram att skaffa beslutsstöd


- Upphandling24:

Inköpscentral i konkurs


- Upphandling24:

Uppsala med i 100-procentsklubben

Charlotta Frenander har ett 100-procentsmål. Foto: Stewen Quigley.

Sök på Upphandling24

Magasinet Upphandling24

Upphandling24 nummer 3 ute nu!
  • Partierna säger om upphandling
  • Trafikverket testar totalentreprenad
  • EU-direktiv gör samarbete enklare


Sök kurser om offentlig upphandling. Skriv in ett sökord i rutan eller välj någon kurskategori ur listan och klicka på knappen Sök.


Söker du upphandlare till offentlig sektor, privat inköpare eller anbudsansvarig?
Kontakta Anna Nordgren för att få in ditt jobberbjudande här och i Upphandling24:s karriärbrev.

Lediga jobb, Bid Manager

Lediga jobb, inköpare

Upphandling24 på Facebook

Om Upphandling24

Om Upphandling24

Jag vill prenumerera på Upphandling24:s nyhetsbrev

Det är helt kostnadsfritt och breven utkommer en gång per vecka.


Ja tack, jag vill även ha brevet med karriär och lediga tjänsterPlease don't insert text in the box below!


*Obligatorisk uppgift

Efterlysning

Hjälp oss hitta upphandlingskonsulter

Lediga jobb, inköpare

Den här sajten använder sig av cookies. Mer information här.
Gratis nyhetsbrev

Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Bo Nordlin

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm

Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm

Telefon växel: 08-453 60 00

Prenumerationsärenden:
Mejla Uh24@pressdata.se eller
ring 08-799 62 53.