Bengt Eriksson, Verva– Vi är bara i början av pensionsvågen. Rekryteringsläget är fortfarande mycket bra, men en del myndigheter är nog lite för optimistiska inför framtiden, säger Bengt Eriksson på Verva.

Han har analyserat hur förberedda myndigheterna är på kommande strukturförändringar och personalomsättning när ett stort antal statsanställda är på väg att gå i pension.

Analysen har sin utgångspunkt i myndigheternas årsredovisningar för 2006, och visar bland annat att myndigheterna har god ålderstatistik och därmed koll på framtida pensionsavgångar, så beredskapen på att rekrytera nytt är hög. Den finns också en viss medvetenhet om att rekryteringsläget kan förändras i framtiden.

– Med tanke på att vi bara kan anta hur den statliga förvaltningen kommer att se ut, går det inte att säga hur många anställda som den framtida förvaltningen behöver ha för att lösa sina uppgifter. Det går inte heller att med bestämdhet säga vilken kompetens som dessa personer behöver ha, säger Bengt Eriksson.

Det som saknas är planer på hur lednings- och kärnkompetens kan komma att påverkas av den snabba personalomsättningen. Kunskap och kompetens behöver överföras till en ny generation, inte minst bland chefer och experter. Det handlar även om att hitta en önskvärd åldersbalans för framtiden.

Bengt Eriksson efterlyser också mer samarbete i dessa frågor myndigheterna emellan. En del myndigheter jobbar mycket bra med åldersfördelning och demografi, och andra myndigheter borde kunna lära av dessa exempel.

– Det skulle vara värdefullt att fördjupa uppföljningen av hur de gjort och låta andra myndigheter ta del av dessa erfarenheter, säger Bengt Eriksson.