Anders Åkesson (mp) regionråd.
Foto: Christian Andersson
Region Skånes bränslestrategi innebär att alla fordon som ägs eller används av Region Skåne ska drivas av förnyelsebara bränslen och alla fastigheter som Region Skåne äger eller använder ska värmas upp enbart av förnyelsebara bränslen år 2020. Bränslestrategin går längre än de nationella kraven på området, som innebär att Sverige bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen år 2030 och att uppvärmningen av hus ska vara fossilfri år 2020.

- Bränslestrategin är en viktig del i Region Skånes klimatarbete. Vi har en stor verksamhet med många fastigheter och bilar och detta är ett viktigt steg i arbetet mot att driva en klimatneutral verksamhet år 2020. Vi hoppas också att detta ska sporra andra organisationer och företag att ta liknande grepp, säger Anders Åkesson, (mp) miljöansvarigt regionråd. 

För att nå målet ska Region Skåne främst använda skånsk biogas. 
 
- Regionen är en stor kund och vi måste utnyttja de förutsättningar vi har här i Skåne. Genom att använda biogas hjälper vi också till att komma över den kritiska massan i efterfrågan som krävs för att få igång produktion och tankställen på flera platser, säger Anders Åkesson.  

För att nå målet om 100 procent förnybara bränslen i fordon år 2020 har delmål satts upp. År 2012 ska till exempel 50 procent av alla transporter ske med förnybara bränslen och år 2016 ska den siffran öka till 75 procent. 

Upphandling av 100 procent förnyelsebar el har redan genomförts. Från och med 1 juli 2009 kommer exempelvis all el som används i Region Skånes fastigheter att vara miljömärkt.