Staffan Malmgren, projektledare.
Nu pågår ett projekt med syfte att göra juridiken mer tillgänglig och begriplig för den intresserade allmänheten. På ett enkelt sätt kan man till exempel få reda på hur ”synnerliga skäl” i medbestämmandelagen ska tolkas, hur man ska räkna ut arvslotter för särkullbarn eller exempel på hur bedömningar av domares jävighet har utfallit i domstol.

- Juridiken är samhällets grundläggande spelregler. De måste vara begripliga för alla medborgare, inte bara de med juristexamen, säger Staffan Malmgren, projektledare för lagen.nu.

Genom ekonomiskt stöd från Internetfonden driver han sedan i början av juni den ideella rättsinformationstjänsten lagen.nu, som har funnits sedan 2004. Fjorton juridikstudenter och praktiserande jurister arbetar nu med att skriva förklarande kommentarer till de enskilda paragraferna i de viktigaste lagarna.

- Lagkommentarer riktar sig ju till dem som redan har juridisk utbildning och ofta är de ganska långa. Vi har fokuserat på de viktigaste lagarna och helt enkelt valt att kommentera de lagar som har fått flest besökare på sajten. Det är lagar som berör väldigt många människor, till exempel brottslagen och LAS, säger han.

Lagen om offentlig upphandling finns dock inte med bland de femton lagar som valts ut, men enligt Staffan Malmgren kommer den att finnas med bland de hundra första lagarna som man ska titta på härnäst.

- Det handlar väldigt mycket om att hitta rätt personer med rätt kompetens, som vill skriva om LOU. Jag ska snart börja leta efter personer som på ideell basis kan tänka sig att skriva LOU-kommentarer, säger Staffan Malmgren.

Pilotprojektet beräknas vara klart i slutet av september och resultatet lanseras under oktober på sajten lagen.nu.