- Upphandling24:

Så går upphandling till i Danmark

Av

? Ordern är ganska liten men strategiskt viktig, säger Christian Sundin, vd på Formpipe.
– Ordern är ganska liten men strategiskt viktig, säger Christian Sundin, vd på Formpipe.
Danmark har västvärldens största offentliga sektor. Under 2008 svarade den danska offentliga förbrukningen för 26,1 procent av BNP, jämfört med Sverige som låg på 25,8 procent, enligt samarbets- och utvecklingsorganet OECD.

Danmarks motsvarighet till LOU är Tilbudsloven och det är Konkurrencestyrelsen som sköter tillsynen av upphandlingsreglerna. Utöver Konkurrencestyrelsen finns sedan 1991 en domstolsliknande instans – Klagenaevnet for Udbud – dit leverantörer, näringslivsorganisationer och offentliga myndigheter har rätt att vända sig med klagomål om felaktigt genomförda upphandlingar.

I Danmark ligger gränsen för direktupphandling på 500 000 danska kronor, vilket motsvarar ungefär 680 000 svenska kronor i dagens penningvärde.

Strategiskt viktig order

Ett svenskt företag som nyligen tecknat avtal med en dansk myndighet, där avtalets värde ligger under gränsen för direktupphandling, är Formpipe. Det är Köpenhamns kommun som nu kommer att få hjälp med plattformen Platina. För Formpipe innebär ordern ett genombrott på den danska offentliga marknaden. 

–Det här var ingen EU-upphandling och ordern är egentligen ganska liten. Däremot är den strategiskt viktig för oss, eftersom vi kommer in på den danska marknaden, säger Christian Sundin, vd på Formpipe Software.

Eftersom det inte behövdes en EU-upphandling, tog Köpenhamns kommun direkt kontakt med Formpipe, efter rekommendationer från en annan dansk myndighet.

–Vi fick ett pris av Köpenhamns kommun, med motiveringen att de var tvungna att göra en EU-upphandling om de måste betala mer. Vi talade då om vad vi kan leverera för det priset, så det blev ju en form av förhandling, säger Erik Lindeberg, vice vd på Formpipe.


– Vi fick ett pris som vi accepterade, säger Erik Lindeberg, vice vd på Formpipe.

Affären gick fort. Från första kontakt till ett tecknat kontrakt tog mindre än tre månader. Det är ovanligt, enligt Erik Lindeberg.

–Eftersom beloppsgränserna är högre i Danmark finns det ett större handlingsutrymme för myndigheterna. Det går mycket snabbare än om man gör en offentlig upphandling, säger han.

Danska ramavtal möjlighet

Ett annat sätt att få kontrakt i Danmark är att komma med på de danska ramavtalen. Statens og Kommunernes Inköbs Service, SKI, genomför statliga samordnade upphandlingar av ramavtal åt statliga myndigheter, bolag och kommuner.

–SKI är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som effektiviserar de offentliga inköpen i Danmark och genomför EU-upphandlingar åt den offentliga och halvoffentliga sektorn. Under 2008 och 2009 har SKI ingått åtta partnerskap med en mängd kommuner och andra offentliga organisationer. Det täta samarbetet ger parterna möjlighet att utveckla de offentliga inköpen, säger SKIs administrativa direktör Sören Jakobsen.

SKI etablerades 1994 och ägs av staten till 55 procent. Resterande ägs av Kommunernas Landsförening, KL. SKI upphandlar ramavtal inom i stort sett samma områden som den svenska statliga inköpssamordningen och har ungefär 50 aktiva ramavtal, fördelade på 15 huvudområden. SKIs omsättning utgjorde förra året 11,4 miljarder kronor.

–Under det danska finansdepartementet ligger ytterligare en upphandlingsavdelning, Statens Indköb, med uppgift att genomföra ramavtalsupphandlingar. Den gör primärt obligatoriska ramavtal för statliga organisationer på några få centrala varu- och tjänsteområden, säger Sören Jakobsen.


SKIs administrativa direktör Sören Jakobsen.

Bildades efer kritik

Finansdepartementets enhet bildades efter att danska Riksrevisonen 2006 kritiserat staten för att inte samordna sina upphandlingar. De olika departementen upphandlade samma varor till vitt skilda priser och Riksrevisionen menade att det fanns stora besparingspotentialer om de kunde gå över till samordnade och tvingande upphandlingar.

De flesta ramavtalsupphandlingar som finansdepartementet gör handlar dock om standardiserade produkter som datorer.

–Det är skillnad på de ramavtal SKI tecknar mot finansdepartementets ramavtal. SKIs ramavtal är oftast breda och innehåller flera olika varianter på en och samma produkt. Finansdepartementets ramavtal är mindre och obligatoriska för statliga myndigheter att använda, säger Pål Wilkens, utredare på Statskontoret som studerat den danska samordnade upphandlingen.

Regler om inköpscentraler

Bestämmelser om ramavtal och inköpscentraler har införlivats genom två EG-direktiv i dansk rätt och Konkurrencestyrelsen har utfärdat en vägledning till EG-direktiven. Där står det att inköpscentralerna både kan verka som lagerhållande grossister och som förmedlare av ramavtal och andra kontrakt.

–I Sverige har vi inte samma regler om inköpscentraler, säger Pål Wilkens.

Han anser ändå att den samordnade ramavtalsupphandlingen är ganska lik den svenska. Den stora skillnaden är att SKI är en egen organisation och i Sverige görs ramavtalsupphandlingar av elva myndigheter.


– I Sverige har vi inte samma regler om inköpscentraler som i Danmark, säger Pål Wilkens på Statskontoret.

–I Danmark finns allt samlat under ett paraply. Däremot har man i princip samma ramavtalsområden med ungefär samma fördelning av omsättningen, exempelvis it och hotelltjänster, säger Pål Wilkens.


Mer sånt? Fyll i din e-post så får du Upphandling24:s nyhetsbrev gratis.

Please don't insert text in the box below! Please don't insert text in the box below! Villkor


Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

Blog comments powered by Disqus

Fakta

Danmarks motsvarighet till LOU är Tilbudsloven.
Upphandlingar över tröskelvärdena ska publiceras elektroniskt i EUs gemensamma databas Tenders Electronic Daily, TED. Upphandlingar under tröskelvärdet ska publiceras av statliga myndigheter om värdet överskrider 300 000 danska kronor. Annonserna ska publiceras antingen i tidningen eller elektroniskt i Udbudsavisen, som statens informationskontor är ansvarig för.

Konkurrencestyrelsen
Konkurrencestyrelsen har sedan 1996 rätt att föra talan i Klagomålsnämnden, men ingriper dock främst i upphandlingar innan dessa har avslutats. Hos Konkurrencestyrelsen kan man klaga.

Klagenaevnet
Klagomålsnämnden granskar redan avslutade upphandlingar och har möjlighet att utdöma vissa sanktioner mot upphandlande enheter efter att en upphandling har slutförts, om det visar sig att den var felaktig. Klagomålsnämnden kan även vitesförelägga upphandlande enheter som inte rättar sig efter beslutet.

SKI
SKI, med säte i Köpenhamn, är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av det danska finansdepartementet och KL, den danska motsvarigheten till svenska SKL. Ett 70-tal anställda arbetar med offentlig upphandling och den huvudsakliga verksamheten är inriktad mot samordnad upphandling av ramavtal åt statliga myndigheter, bolag och kommuner.

KL
Kommunernas Landsförening, KL, är en intresse- och medlemsorganisation för de 98 kommunerna i Danmark och består av en politisk ledning och cirka 400 medarbetare. Alla danska kommuner är medlemmar i KL.

IKA
IKA, Foreningen af offentlige indköbere, är Danmarks motsvarighet till svenska SOI.

Udbudsportalen
Med Udbudsportalen vill KL och Erhvervs- och Byggestyrelsen underlätta samarbetet mellan verksamheter och det offentliga.

DOIP
Den Offentlige Indköbsportal är en elektronisk marknadsplats för alla statliga och kommunala institutioner. På webbplatsen finns nödvändig information om offentlig upphandling, vilka krav som ställs på både inköpare och leverantörer, aktuella kontrakt, statistik ochvarukataloger.

Aktuella konferenser


Fler nyheter från Upphandling24

- Upphandling24:

De bevisar att
upphandling gör skillnad

- Upphandling24:

Skatteverket tar ett fast grepp om sina resor


- Upphandling24:

Samtal bästa receptet


- Upphandling24:

Söker framtida behov


- Upphandling24:

"Efterträff ger bättre äldrevård"


- Upphandling24:

Han utrustar forskningslabb för miljarder


- Upphandling24:

Styckad upphandling en balansgång


- Upphandling24:

Så hanterar du varukorgen


- Upphandling24:

Fast pris gav kvalitet på skolmaten


- Upphandling24:

Staffanstorp först i Sverige


- Upphandling24:

Förberedelse är nyckeln i Järfälla

- Upphandling24:

Föräldraprotest mot upphandling


- Upphandling24:

Billigare buss med
gemensamma rekommendationer

Anna Grönlund vill få mer trafik för pengarna. Foto: Jashar Ghavampour.


- Upphandling24:

Skåne och Stockholm miljöbilsbäst


- Upphandling24:

Handplockade leverantörer
istället för att avropa

Lagar ska följas enligt Marie Fridén. Foto: Superstudio.


- Upphandling24:

Inget hinder för verksamhetsövergång

Sekos förbundsordförande Janne Rudén vill se krav på verksamhetsövergång. Foto Urban Orzolek.


- Upphandling24:

Äntligen avtal – ett år
efter tilldelningsbeslut

Hans Sundström behövde ett år för att baxa upphandlingen i hamn. Foto: Kammarkollegiet.


- Upphandling24:

Då kan domstolen
tlllfälligt stoppa ett avtal


- Upphandling24:

Nu kartläggs lönerna
för Sveriges upphandlare


- Upphandling24:

Små portioner uppmuntrar
lokala matproducenter

Linda Holdaj gör fler, men mindre, upphandlingar. Foto: Upphandlingscenter.


- Upphandling24:

Offentlig marknad
större än vi tidigare trott

Fredrik Tamm ser möjligheternas marknad. Foto: Doublecheck.


- Upphandling24:

Norsjö avbryter –
hotellet alltför slitet


- Upphandling24:

"Hållbarhet självklart prioriterat"

Åsa Romson misstror Konkurrensverket. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Uppsalas it-upphandling rullar på

Erik Pelling vill ha it-stopp. Foto: Klas-Herman Lundgren.


- Upphandling24:

Vårpropp utan upphandlingsnyheter

Vårproposition utan upphandlingsnyheter. Foto: Regeringskansliet.


- Upphandling24:

Utmärkt hållbarhetsarbete uppmärksammas

Pristagarna Henric Ernstson och Lars Nilsson (båda från Landstingsfastigheter i Värmland), Lotta Hallström och Kathrine Löfberg (Löfbergs), Sven Olsson (Landstingsfastigheter) samt Sven-Olof Ryding (Miljöstyrningsrådet). Foto: Jon Röhne.


- Upphandling24:

"Fortsatt fokus på e-förvaltning"

Annika Bränström vill se en fortsättning. Foto: Bolagsverket.


- Upphandling24:

Upphandlingscenter växer
och växlar chef

Anders Karlin byter Colligio mot Upphandlingscenter. Foto: Ulf Palm.


- Upphandling24:

Försökte göra allt rätt
– fick rekordböter

Konkurrensverket kräver Haninge Bostäder på maximala bötesbeloppet. Foto: Catharina Biesèrt.


- Upphandling24:

Enklare samarbeta om
upphandlingar inom EU


- Upphandling24:

Nya spårvagnarna blir försenade


- Upphandling24:

Tredje gången gillt när vinnaren vägrar

Lisbeth Johnson tvingas till omstart. Foto: Dan-Åke Wälivaara.


- Upphandling24:

”Inte bra att Konkurrensverket
får allt ansvar”

Jonas Eriksson tycker inte att Konkurrensverket ska få hela ansvaret. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Stoppar kommunal tjänsteförsäljning

Dan Sjöblom sänder ett budskap. Foto: Håkan Flank.


- Upphandling24:

Okej att avbryta på
grund av politisk oenighet

Waxholsmbolaget får avbryta. Foto: Kenneth Hellman.


- Upphandling24:

Sjuksköterskan som växlade över till upphandling

Sofia Karlsson gör ett tvärt karriärskifte. Foto: Per-Erik Jäderberg.

Sök på Upphandling24

Magasinet Upphandling24

Upphandling24 nummer 1 ute nu!
  • Allt om nya EU-direktiven
  • Stoppa vinster i välfärden? Jurister debatterar
  • Upphandlare gillar extern granskning


Sök kurser om offentlig upphandling. Skriv in ett sökord i rutan eller välj någon kurskategori ur listan och klicka på knappen Sök.


Söker du upphandlare till offentlig sektor, privat inköpare eller anbudsansvarig? Kontakta Anna Nordgren för att få in ditt jobberbjudande här och i Upphandling24:s karriärbrev.

Lediga jobb, Bid Manager

Lediga jobb, inköpare

Om Upphandling24

Om Upphandling24

Jag vill prenumerera på Upphandling24:s nyhetsbrev

Det är helt kostnadsfritt och breven utkommer en gång per vecka.


Ja tack, jag vill även ha brevet med karriär och lediga tjänsterPlease don't insert text in the box below!


*Obligatorisk uppgift

Efterlysning

Hjälp oss hitta upphandlingskonsulter

Lediga jobb, inköpare

Den här sajten använder sig av cookies. Mer information här.
Gratis nyhetsbrev

Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Bo Nordlin

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm

Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm

Telefon växel: 08-453 60 00

Prenumerationsärenden:
Mejla Uh24@pressdata.se eller
ring 08-799 62 53.