– Det finns få renodlade upphandlingskonsulter, säger Michael Söderström på ARS Research.
Det finns en uppsjö av konsulter som erbjuder hjälp vid offentlig upphandling, allt från enmanskonsulter till företag med flera konsulter. Många är specialiserade inom något område.

–En klar majoritet av de upphandlingskonsulter som finns, är företag som i första hand vänder sig mot inköpssidan, säger Michael Söderström på ARS Research, som förra året gjorde en undersökning av upphandlingskonsulter för Konkurrensverkets räkning.

De upphandlingskonsultföretag som vänder sig mot leverantörsföretag erbjuder hjälp inom främst fem olika tjänsteområden: söktjänster och bevakningstjänster, kurser och utbildningar, anbudsskrivning, kvalitetssäkring av anbud och överklaganden.

–Den vanligaste hjälpen för leverantörer är kontinuerlig bevakning av offentliga upphandlingar. Min uppfattning är att det finns få renodlade upphandlingskonsulter. De flesta bistår med formalia, säger Michael Söderström.

Branschen är relativt ny och det är först under 2000-talet som den börjat utvecklas. Fortfarande startas många företag.

–Många av de upphandlingskonsulter vi har pratat med anser också att verksamheten har ökat, sett till antalet uppdrag, säger Michael Söderström.

Ett av konsultföretagen som expanderat är Affärsconcept, som enbart vänder sig mot köpsidan. Företaget har flera statliga myndigheter som kunder, bland andra ESV, PTS, Sida och Riksrevisionen. Stockholms stad är också en stor kund.

–Vi gör spannet från start till mål, skulle man kunna säga. Just behovsanalys och avtalsuppföljning är områden som vi kan påverka mest. Men vi gör även granskningar, arbetar med expertinlagor i domstolen och håller utbildningar. Och vi vänder oss enbart mot köpsidan för att slippa hamna i en eventuell lojalitetskonflikt, säger företagets vd Johan Svedberg.

Inte längre en ful bransch

Han menar att branschen för upphandlingskonsulter är speciell, eftersom konsultföretagen själva måste gå in i upphandlingar och lämna anbud.

–Jag tycker ändå att det är en god bransch. Vi startade 1995 och då var det lite fult att anlita konsult. Men mycket har förändrats under de senaste åren. Vi har expanderat och är numera 13 anställda, varav elva konsulter, i företaget, säger Johan Svedberg.

I somras köptes Affärsconcept upp av SKL Kommentus, men företaget fortsätter dock sin verksamhet som vanligt. Förvärvet innebär flera samordningsvinster.
– Företagshälsovård är en extremt liten marknad, säger Åsa Axelsdotter Hök.–Vi kommer att få draghjälp av SKL Kommentus nu och har möjlighet att expandera och utvecklas ännu mer.

Johan Svedberg menar att det är bra tider för upphandlingskonsulter. I lågkonjunktur blir det extra viktigt att effektivisera inköpen.

–Vi hade det bästa verksamhetsåret hittills förra året. Det som gick något sämre än vanligt var utbildningarna, men det kompenserades av ett ökat antal upphandlingar.

Liten kostnad sett till vinsten

Men lågkonjunktur kan också innebära att man inte har råd att ta in konsulter. En normal upphandling tar mellan 150 och 200 timmar att göra, enligt Johan Svedberg.

–Sett till de stora vinster som en väl genomförd upphandling i konkurrens kan uppnå, är det dock en förhållandevis liten kostnad. Bara en sådan enkel sak som att upplysa den ”givne” leverantören om att inköparen kommer att ta in flera anbud, ger snabbt resultat, säger han.

Men alla arbetar inte i stora konsultfirmor. Humla konsult är ett av många enmansföretag som finns på marknaden. Företaget verkar i nischen hälsa och företagshälsovård och arbetar främst med upphandlingsstöd åt hr- och personalenheter.

–Jag hjälper till att definiera de behov som finns i en organisation, men även varför det behövs. Jag är med andra ord inne i den allra första fasen inför en upphandling, men har även diskussioner med upphandlingsenheten om till exempel utvärderingskriterierna, säger Åsa Axelsdotter Hök, konsult och ensam ägare till företaget.

Ingen konkurrens

Inom hr-området är företagshälsovård det största upphandlingsområdet och enligt Åsa Axelsdotter Hök finns det i princip ingen konkurrens.

–Det är inte många som specialiserat sig på företagshälsovård. Det är en extremt liten marknad och avtalen ligger ofta mellan 0,3 och 10 miljoner kronor, vilket kanske anses vara för lite för de stora konsultfirmorna, men också att kombination av hälsokompetens och LOU är ovanlig.

Åsa Axelsdotter Hök menar att hennes utmaning istället ligger i att motivera sin insats.

–Självklart är jag affärsmässig, men jag drivs av hälosarbetet. Jag är ju hälsovetare och ursprungstanken var att få människor att må bra på jobbet. I LOU hittade jag min nisch. Ett bra sätt att väcka tankar om strategiskt hälsoarbete är ju när du som upphandlare gör kravställningen. Då måste du vara tydlig och veta vad du vill ha och varför.

Som exempel nämner hon det övergripande målet för många kommuner – att få ner sjukfrånvaron.

–Därför är det extra viktigt att vara mycket tydlig i upphandlingen med vad det är för företagshälsovård du vill ha.

Eftersom landstingen oftast har egen företagshälsovård och de statliga myndigheterna handlar på ramavtalen, är kommuner de främsta kunderna, men Åsa Axelsdotter Hök hjälper även privata företag som inte behöver följa LOU.

Det hon märkt under de fem år hon arbetat som konsult, är att det blivit en öppnare dialog, även hos upphandlarna.

–Den ”ökända” beställarkompetensen har utvecklats och jag har märkt att många blivit villigare för att diskutera. När jag till exempel argumenterar för att de måste tänka på ett visst sätt, är många fler benägna att faktiskt göra det också.

Att anlita en upphandlingskonsult kostar självklart pengar, men beror mycket på vad man vill få hjälp med.

För Åsa Axelsdotter Höks del kan hjälpen bestå av en halv dags arbete, till exempel en workshop, till ett arbete under hela processen på 1,5 år.

Inga fasta affärsmodeller

–Jag brukar säga att det kostar mycket mindre än vad de får tillbaka. Men eftersom jag har ett enmansföretag kan jag vara ganska flexibel och är inte bunden av fasta affärsmodeller. Jag drivs väldigt mycket av att kunna bidra till ett bra hälsoarbete.

Åsa Axelsdotter Hök tror att konsulter kan anses som leverantörsfientliga och ständigt vill pressa priserna.

–Men det är ett väldigt kortsiktigt tänkande att bara fokusera på pris. Och det fungerar absolut inte inom hr-området. Ett gott samarbete är A och O, säger hon.