Tillit är A och O i alla affärssammanhang. I Sverige står normalt sett statliga myndigheter för just trygghet, stabilitet och rättssäkerhet.

Vårt företag, MSE Weibull, tillverkar utbildningssimulatorer, bland annat för att utbilda förare av stridsfordon 90. Försvaret är i stort behov av utbildningssystem då våra soldater måste ha rätt kompetens för att manövrera dessa stora och farliga maskiner utan att olyckor sker.

Försvarets materielverk (FMV) genomförde därför en riktad upphandling till MSE Weibull värd över 300 miljoner kronor. Att ta fram offerten krävde ett halvt års arbete av 25 av världens ledande experter på området och kostade många miljoner kronor. Projektet skulle påbörjas den 1 januari 2008. Den 26 november 2007 meddelade FMV plötsligt att det inte fanns pengar att genomföra upphandlingen. Skälet var ”Att priset översteg tillgänglig budget samt regeringsbeslut om plötsliga krav på nedskärningar”.

Efter ett års påstötningar om redovisning av de sakliga grunderna framkom att myndigheten aldrig avsatt medel för projektet. Vidare saknades regeringens tillstånd att genomföra upphandlingen. Vi hade vid flertal tillfällen på direkt fråga fått försäkring från FMV om motsatsen. Något som också avtalats med FMV i en förstudie före upphandlingen.

Överprövning till Länsrätten utföll till MSE Weibulls fördel. Rätten konstaterade att FMV:s möjlighet att hänvisa till budgetbrist var att anse som obefintliga. FMV överklagade och bytte i Kammarrätten sent beslutsgrund och talan. Detta när det bevisats att pengar aldrig reserverats. Kammarrätten slog fast att en myndighet inte behöver ha avsatta medel för att starta en upphandling om de normalt kan anta att de i framtiden kommer få medel från staten.

Det nuvarande rättsläget innebär en stor osäkerhet för företag. Det är nu tillåtet för myndigheter att hänvisa till budgetbrist genom att inte avsätta några pengar och att aktivt lura företag genom att både dölja information och vilseleda.

Upphandlingar ska genomföras affärsmässigt. För gemene man är det självklart att man inte går till affären och handlar utan pengar.

Vi måste åter få en situation i Sverige där företag kan känna sig trygga att delta i upphandlingar. Det handlar om vi ska ha myndigheter och rättstillämpning som främjar eller kväver ett fruktbart företagande i Sverige.

Micael Schmitz
VD, MSE Weibull
Domarna kan laddas ner på www.mseab.se/Press-room.htm