Micael Schmitz är besviken.
Försvarets materielverk vände sig i en riktad upphandling till MSE Weibull i Älmhult. I potten låg en beställning på simulatorsystemet BTA 90 för runt 300 miljoner kronor.

Familjeföretaget satsade närmare tio miljoner kronor, halva företagets omsättning, på att förbereda den komplicerade offerten. Strax innan ordern skulle tecknas meddelade försvaret att pengar saknades.

Micael Schmitz, vd för MSE Weibull, anser att företaget lurats att genomföra en dyr upphandling utan att försvaret hade medel att slutföra den. Dessutom hade Försvarets materielverk undanhållit information från företaget.

– Jag har lärt mina barn att de inte kan gå in i en affär och handla utan att ha pengar i fickan, säger han och konstaterar att detsamma borde gälla för statliga myndigheter.

Länsrätten gick på företagets linje medan beställaren vann i nästa instans som är Kammarrätten. Förhoppningen att Regeringsrätten skulle ta upp ärendet har nu grusats. Varför rätten fattade det beslutet får vi aldrig veta, eftersom ingen motivering ges.

Micael Schmitz är väl medveten om hur ovanligt det är att Regeringsrätten beviljar prövningstillstånd. Han är ändå besviken:

– Försvarets materielverk och andra myndigheter har nu fått klartecken att fortsätta vilseleda och lura företag, säger han och överväger redan hur fallet ska drivas vidare.

Försvarets materielverk fick, flera gånger, frågan om det fanns pengar till denna investering. De besked som gavs var lugnande. Ändå blev det tvärbroms:

– Ett företag ska inte behöva sätta hela sin överlevnad på spel för att göra affärer med offentlig sektor.