Projektet Peppol (Pan-european public procurement on-line) har nått en viktig milstolpe. Den första e-fakturan har nu överförts via Peppols infrastruktur från Danmark till Sverige.

Fakturan ställdes ut av danska leverantören Alfa1lab och togs emot av Ekonomistyrningsverket. Det är Ekonomistyrningsverket (ESV) som samordnar det svenska deltagande i Peppol-projektet.

På samma sätt som övriga e-fakturor lästes den in i verkets system för elektronisk fakturahantering där den också godkändes och klarerades för betalning. Överföringen innebär en inte oväsentlig tidsbesparing jämfört med traditionell skanning av fakturor.

Anne Behrens på Ekonomistyrningsverket tog emot fakturan:

– Vi sparade ungefär 20 minuters manuellt arbete, säger hon och förklarar att målsättningen nu är att ansluta fler leverantörer till systemet.

Visionen för Peppol är att skapa goda förutsättningar för gränsöverskridande elektronisk handel. Vilket företag eller organisation som helst – liten som stor – ska kunna kommunicera elektroniskt med sina handelspartners.

– Affärstransaktioner över gränserna underlättas och har nu tagit första steget på vägen mot att bygga en användarbas, säger projektchefen André Hoddevik.

Under våren kommer Ecru och Ebuilder att på uppdrag av Ekonomistyrningsverket anordna en rad utbildningar för aktörer som vill ansluta till Peppol.