Den 30 mars samlades 160 upphandlare, utställare och leverantörer på Scandic Hilton i centrala Stockholm på Upphandling24:s konferens Att upphandla it.

På plats fanns ett flertal experter. Pernilla Norman, advokat på Lindskog Malmström advokatbyrå, berättade om juridiken i it-upphandlingar. Hon påpekade att kraven måste ligga på rätt nivå.

– Det går inte att ställa krav på användarperspektiv och sen grotta ner till en teknisk nivå. Skapa utrymme redan i förfrågningsunderlaget för teknisk utveckling. Och avtalet ska spegla den faktiska överenskommelsen, säger hon.

Frågorna haglade efter Pernilla Normans föreläsning som till många besökares glädje återvände på eftermiddagen, eftersom talaren Anders Fredriksson, it-strateg från Heby och Knivsta kommun, fått förhinder.

Liv Marcks von Würtemberg, doktorand i industriell information och kontrollsystem på KTH, bekräftade bilden som oftast framställs i medier att de flesta it-projekt misslyckas.

Det amerikanska företaget The Standish Group, granskar regelbundet it-projekt från hela världen och ställer samman en rapport med namnet The Chaos Report. Av den senaste upplagan från 2009 framkommer att endast 32 procent av projekten har varit lyckade – definierat som att de avslutades inom utsatt tid.

Anledningen till att projekt floppar beror på att slutanvändarna inte har varit delaktiga i upphandlingsprocessen.

– Gå runt i verksamheten och se hur systemen används. Då slipper ni uppleva att projektet blir för dyrt, försenat och för dåligt, säger Liv Marcks von Würtemberg.

Flera praktikfall togs också upp under dagen. LarsThür, upphandlare på Skatteverket, pratade om utfallet av Skatteverkets stora it-upphandling.

Dagen avslutades traditionsenligt med mingel och förfriskningar bland Upphandling24:s partners: Sentensia, Visma, Ricoh, Sveriges Kommuner och Landsting, TDC och TCO certified.