Många upplever att tjänsteupphandlingar är svårare att upphandla än varor. Den 27 april besökte 170 personer Upphandling24:s konferens Att upphandla tjänster på Scandic Hotell Hilton i centrala Stockholm för att fördjupa sig i ämnet.

Många upphandlare på plats vittnar om att bekymret med tjänsteupphandlingar är att det kan vara svårt att definiera kvalitetsnivån på de tjänster som ska upphandlas och att veta vilken typ av tjänst som ska köpas in.

Ofta leder tjänsteupphandlingar till kostsamma överprövningar. Mellan 90 och 99 procent av överprövningarna handlar om överträdelser av LOU-principerna. Det berättar dagens första talare Anna Ulfsdotter Forssell, och Kristian Pedersen, båda från Delphi.

– Det handlar oftast om att leverantören inte har förstått. Det är svårt att sätta en siffra på hur många överprövningar som hade kunnat undvikas, men det skulle helt klart minska med ett bättre samtalsklimat, säger Kristian Pedersen.

Han får medhåll av Anna Ulfsdotter Forssell::

– Tjänsterna finns inte förrän de utförs och det är under marknadsanalysfasen som det finns en frihet att skaffa en köpbild. LOU reglerar endast hur man ska köpa men ingen kan tvinga en upphandlande myndighet att köpa något som inte önskas.

Anna Ulfsdotter Forssell vill också uppmuntra upphandlarna att våga utvärdera tjänsteupphandlingar på ett annorlunda sätt genom exempelvis arbetsprover.

– Be fem leverantörer att städa på samma sätt och utvärdera det. Det går så länge man är tydlig. Referenser är bra men det ena utesluter inte det andra, säger hon.

Dagen varvades med många praktikfall. Micasa Fastigheters vd Anders Nordstrand berättade om hur han har tagit intryck av hur tjänsteupphandlingar handlas upp inom äldreomsorgen med fokus på kvalitet snarare än lägsta pris. Därifrån fick han idén till att upphandla driftavtalet som fastighetsbolaget nyligen har slutit med YIT.

Det har tagit Micasa Fastigheter ett och ett halvt år att genomföra upphandlingen men nu finns det ett bra underlag för framtida upphandlingar.

– Jag tror på att köpa tjänster till fast pris. Det är rätt modell eftersom det ger bättre kontroll. Jag kan tänka mig att använda modellen även på andra områden.

Dagen avslutades traditionsenligt med mingel och förfriskningar. Det var uppskattat och dagens anförande diskuterade vidare.