Servera överprövade Sigtuna kommuns livsmedelsupphandling på flera punkter. Servera klagade bland annat på att priserna skulle vara fasta i nio månader, att prislistor därefter skulle lämnas in varje vecka, att beställningar skulle kunna göras per telefon och att reklamationstiden var för lång. På samtliga dessa punkter gav förvaltningsrätten Sigtuna rätt.

Dessutom ställde Sigtuna tre djurskyddskrav som hade hämtats från Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.
  • Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
  • Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt eller max 12 timmar nattetid för fjäderfä.
  • Djuret är helt bedövat när avblodning sker.

Det är baskrav i Miljöstyrningsrådets kriterier och det finns två nivåer med strängare djurskyddskrav.

Samtliga tre djurskyddskrav underkändes av domstolen.

För kraven på maximal transporttid och begränsning av antibiotika gör domstolen en liknande bedömning. Kraven är i sig inte diskriminerande mot utländska leverantörer. Men eftersom det finns en EG-förordning för dessa områden och syftet med förordningen är att harmonisera kraven mellan medlemsländerna, strider Sigtunas krav enligt förvaltningsrätten mot unionsrätten.

När det gäller kravet på bedövning för förvaltningsrätten ett annat resonemang. Här är EG-direktivet ett minimikrav och då kan Sigtuna ställa strängare krav. I det här fallet har Sigtuna ställt samma krav som finns i svensk djurskyddslag, visserligen utan att direkt referera till svensk lag. Det tycker domstolen kan vara en restriktion mot import som enligt huvudregeln är förbjudet.

Kravet skulle ändå kunna vara okej om Sigtuna kan motivera det. Domstolen tar ingen tydlig ställning, men är tveksam till om Sigtuna har lyckats göra det i det här fallet.

Kravet på bedövning faller dock på en annan punkt: krav i en upphandling måste kunna kontrolleras. Enligt domstolen finns det inget certifierings- eller kontrollsystem för det här kravet inom EU och därför får det inte ställas.

Förvaltningsrätten beordrar Sigtuna att göra om upphandlingen. Domen kan laddas hem via en länk högre upp till höger på den här sidan.

Upphandling24 återkommer med kommentarer till domen.