Högsta förvaltningsdomstolen hette fram till nyåret Regeringsrätten. Den är högsta instans när det gäller förvaltningsmål. Här handläggs upphandlingsmål, även om skatter och socialförsäkringar tillhör de vanligaste. Det är bland annat för att bättre spegla den här verksamheten som domstolen har bytt namn.

Stefan Axelsson, justitiesekreterare, handlägger och utreder mål och under de två senaste åren har han haft just upphandlingsmål på sin lott. Han föredrar dem för justitieråden.

Högsta förvaltningsrätten ligger tillfälligt inhyst på Wallingatan i centrala Stockholm, alldeles bakom Adolf Fredriks kyrka. Här bakom den tunga porten huserar rätten i väntan på att lokalerna på Riddarholmen ska renoveras.

Stefan Axelsson lotsar mig genom rättens lokaler. Vi passerar en korridor med rader av arbetsrum, sneddar genom ett bibliotek och in i ett av domstolens sammanträdesrum där vi slår oss ner.

Inför vårt möte har han tagit fram statistik över de senaste årens upphandlingsmål, alltså de mål som har kommit in till domstolen med ansökan om överprövning. Under 2008 kom det in 123 mål och 2009 var summan 124. 2010 hade 109 mål kommit in till domstolen.

När en ansökan om överprövning av en upphandling kommer in till domstolen blir det ofta bråttom.

– Det är inte ovanligt att målen kommer in alldeles i slutet av tiodagarsfristen, säger Stefan Axelsson.

De tio dagar som leverantörerna har på sig att ansöka om överprövning löper dessutom även på lördagar och söndagar. Det kan innebära att Högsta förvaltningsdomstolen

ibland bara har en dag på sig att ta ställning till om ett interimistiskt beslut ska fattas.

När målen tickar in från kammarrätten, vilket de oftast gör via fax, hamnar de hos den domstolspersonal som för tillfället har LOU-jour. Jouren är inrättad för att Högsta förvaltningsdomstolen snabbt ska kunna ta ställning till om ett interimistiskt beslut ska fattas. Jourarbetet löper enligt ett visst schema och omfattar alltid ett justitieråd, en justitiesekreterare och en domstolssekreterare.

Råden har jour under en vecka medan justitiesekreterarna och domstolssekreterarna bara har jour en dag i taget. Den justitiesekreterare som har jouren när ett mål kommer in är oftast den som sedan har föredragningsansvar för fallet.

– Det vanligaste är att det fattas ett interimistiskt beslut när vi får in ett mål, bland annat för att vi sällan har tillgång till hela akten när vi får in ansökan om överprövning. Vi har med andra ord inte särskilt mycket material att luta oss mot i det här första skedet, säger Stefan Axelsson.

Om det däremot inte finns något yrkande om ett interimistiskt beslut är det inte lika bråttom. Då kan målet vila till dess att överklagandetiden på tre veckor har gått ut.