Under årets Almedalsvecka i Visby arrangeras, precis som vanligt, mängder av seminarier och föredrag. Trots att politikerveckans program ännu inte är klart in i minsta detalj finns det redan närmare tusen registrerade arrangemang.

En hel del av dessa går på temat upphandling. Det finns alltså anledning att fundera på att kanske kombinera inspiration, information och semester på Gotland.

Är upphandling politik eller affärer? Den frågan ställs under Affärsconcepts seminarium den 4 juli. Vad som ska beslutas av politiker alternativt tjänstemän diskuteras av bland andra Ilija Batljan, Carola Gunnarsson, Anders Wijkman och Lisbeth Johnson.

Samma dag leder Kalle Krall, SKL Kommentus Inköpscentral, en diskussion om näringslivets intresse för att delta i offentliga upphandlingar. Anders Knape, Mats Odell, Anders Davidsson och Birgitta Laurent med flera sitter i panelen.

Den 5 juli arrangeras Upphandlingsdagen i Almedalen. Platsen är Gotlands museum. Dagen bjuder på föredrag, debatter och utfrågningar.

För de olika passen svarar bland annat SOI, Upphandlingsbolaget Göteborg, Kammarkollegiet, Företagarna, Visma Opic och Almega. På scenen står bland andra Stig-Björn Ljunggren, Anders Wijkman (Upphandlingsutrtedningens ordförande) samt Kammarkollegiets generaldirektför Claes Ljungh.

Utmaningsrätten står i fokus hos ISS den 5 juli. Kan all offentlig verksamhet utmanas? är frågan. I Miljöstyrningsrådets regi debatteras livsmedelsupphandling den 6 juli. Rubriken är Mesta möjliga djurskydd på skoltallriken – politikernas ansvar.

SKL Kommentus bjuder samma dag in till ett seminarium om offentligt ägda bolag. Det finns 2 200 offentligt ägda företag som omsätter 500 miljarder kronor – och det är självklart viktigt att de styrs på ett professionellt sätt.

Entreprenörföretagen kommer under ett lunchseminarium den 8 juli att försöka besvara frågan om varför det ”så ofta” blir fel vid offentliga upphandlingar. I panelen sitter bland andra Mats Odell, Carina Adolfsson Elgestam och Kristina Geiger. Leder debatten gör Carin Hjulström.

Almedalsveckan hålls mellan den 3 och 10 juli. Trots att nästa val är rätt avlägset har samtliga partiledare tackat ja till att resa till Visby.