Paul Håkansson tror på bonus. Foto: Östgötatrafiken.
Samtidigt som Veolia har problem i väst lyckas företaget vinna förtroende i Östgötatrafikens upphandling av trafik för i storleksordningen 2,5 miljarder kronor. Veolia får fortsatt förtroende att sköta tätortstrafiken i Norrköping och Linköping

Det innebär att Veolia fortsätter som entreprenör i Norrköping i sex år till och i Linköping i åtta år till.

I Linköpings kommun sluter Östgötatrafiken ett incitamentsavtal. Avtalet innebär att en del av ersättningen baseras på resandet. Veolia ges större möjlighet att vara med och påverka till kundens fördel – och får även en morot att höja sin kvalitet.

– Vi tror att det här kommer vara en riktigt bra drivkraft för alla, från förare till verkstadspersonal, säger Paul Håkansson, vd för Östgötatrafiken. Ju bättre trafik och service desto fler kunder och därmed en bättre ersättning.

I Norrköpingsavtalet ingår en viseringsbonus. Den ger Veolia får en extra ersättning för varje ytterligare registrerad resa utöver tidigare års resande.

Nytt i Norrköping blir också att kommunen tar över ansvaret för underhåll och daglig skötsel av spårvagnarna samt den trafikledning som krävs vid spårbunden trafik.

Veolia förbinder sig att enbart använda förnyelsebara drivmedel, biogas eller grön el. De nya avtalen gäller från 17 juni 2012.