Carolin Åberg Sjöqvist väntar på besked. Foto: Akademiska hus.
Konkurrensverket kräver upphandlingsskadeavgift på 10 miljoner kronor, vilket är det maximala beloppet, från Akademiska hus. Anledningen är att det statligt ägda företaget inte följt lagen om offentlig upphandling vid bygget av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala.

– Vi motsätter oss att Akademiska hus är en upphandlande myndighet, säger Anette Henriksson, vd och koncernchef för Akademiska hus.

I det yttrande som skickats till förvaltningsrätten argumenterar Akademiska hus för sin sak. Man menar att bolaget är en av drygt 30 större aktörer som hyr ut lokaler till universitet och lärosäten i Sverige.

– Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och ska därför inte omfattas av LOU.

Enligt Anette Henriksson har bolaget, allt sedan bildandet år 1993, haft långtgående regler och rutiner för upphandlingar. De har dock inte genomförts enligt LOU.

Veterinär- och husdjurscentrum vanns av Skanska. Uppdraget är värt totalt cirka 1,1 miljarder kronor. Med en yta på 53 000 kvadratmeter är detta Akademiska hus största projekt hittills. Inflyttning beräknas ske under 2014.

Carolin Åberg Sjöqvist, bolagsjurist på Akademiska hus, motsätter sig inte den juridiska processen:

– Vi ser nu fram emot att få klarhet i vad som ska gälla framöver, säger hon.

Kommer ni att överklaga om ni döms att betala upphandlingsskadeavgift?

– Akademiska hus vill inte föregripa prövningen utan avvaktar tills förvaltningsrätten har behandlat ärendet.