DSB First kommer inte att försättas i konkurs. Däremot bryts nu avtalet mellan Öresundståg och det dansk-skotska tågbolaget. Trafiken över sundet tas under hösten successivt över av Veolia Transport som kommer att köra tågen fram till och med årsskiftet 2013/14.

I och med att konkurshotet hängt tungt över DSB first har någon upphandling i konkurrens inte skett. Veolias tjänster direktupphandlas.

– Att genomföra en så pass stor upphandling tar tid och vårt fokus har varit att rädda trafiken, säger Mats Persson, regionråd i Skåne.

Lösningen innebär att Öresundstågstrafiken kommer att fortsätta gå som vanligt i hela det sydsvenska systemet, samt över bron till Danmark.

– Därmed säkerställer vi att trafiken kan fortsätta gå och att våra kunder inte blir drabbade, vilket hela tiden varit vårt främsta mål, förklarar Gunnar Wulff, vd för Öresundståg.

Veolia kommer inte att köra tåg på danska sidan av sundet, utan det gör DSB. Tågpersonalen byts av i Köpenhamn och Malmö medan passagerarna slipper byta tåg. Öresundståg gläds över detta, då DSB under de flera veckor långa förhandlingarna lanserade tanken på att bryta upp det integrerade trafiksystemet.

– Det är på grund av DSB Firsts ekonomiska läge som parterna har enats om att avsluta samarbetet.

Gunnar Wulff berättar att en ny upphandling av tågtrafiken omedelbart kommer att påbörjas:

– Det tar åtminstone två år att genomföra den, säger han.