Folke Rydén ser ut att segra. Foto: Bengt O. Nordin.
Tolv filmbolag konkurrerade i den prestigefyllda upphandlingen av att under kommande år få dokumentärfilma bygget av de båda forskningsanläggningarna ESS (European Spallation Source) och Max IV i Lund. Sex intressenter sållades omedelbart bort och av de återstående sex kammade Good World hem uppdraget.

Högsta kvalitetspoängen, 41 poäng, fick Anagram/Rydén. Good World kom tvåa med 39 poäng. Prismässigt var skillnaden betydligt större – Good World ville ha 16 miljoner kronor och Anagram/Rydén 28 miljoner kronor.

Problemet var att utvärderingsmodellen haltade. Trots att pris och kvalitet skulle väga lika tungt upptäckte Anagram/Rydén att lägst pris alltid vinner. Vinnaren kunde ha noll poäng i kvalitetsbedömningen ändå vinna uppdraget – som enligt underlaget hade tydlig kvalitetsprofil.

Förvaltningsrätten ansåg att modellen inte höll måttet. Dokumentärfilmsprojektets beställare (ESS, Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne) tog då ärendet vidare.

Till ingen nytta eftersom kammarrätten inte beviljade prövningstillstånd. Beslutet välkomnas av Johan Wester som till Sydsvenskan säger:

– Jag hoppas att man i den nya upphandlingen ska gå på kvalitet till 100 procent.

Hur Lunds universitet, som genomfört upphandlingen, kommer att tacka den uppkomna situationen är inte klart. Ny upphandling, med omformulerad utvärderingsmodell, eller juridisk kamp?

– Det har parterna inte tagit ställning till ännu, säger Gabriella Manieri, inköpschef vid Lunds universitet.