Kammarkolllegiet hanterar det nuvarande statliga ramavtalet för persondatorer, som kan användas av samtliga statliga myndigheter och 261 kommuner. Det nuvarande ramavtalet löper ut den 22 juni nästa år och Kammarkollegiet undersöker nu förutsättningar för ett nytt ramavtal. Som en del i det arbetet har en enkät skickats ut till dem som avropar på ramavtalet.

Två tredjedelar av de upphandlande myndigheter som besvarat Kammarkollegiets enkät har behov av ett nytt statligt pc-ramavtal. Till önskemålen hör bland annat att ramavtalen ska tecknas med återförsäljare istället för, som hittills, med tillverkare eller generalagenter.

Idag är avtal tecknade med nio företag som har totalt cirka 700 godkända återförsäljare. En rad avropande enheter uppger nu att de vill ha direktkontakt med återförsäljaren snarare än att få sig en återförsäljare utsedd. Att öppna för mindre företag att lämna anbud finns också med på önskelistan.

Av den förstudie som Statens inköpscentral på Kammarkollegiet har gjort för att utreda om en ny upphandling ska genomföras framskymtar också ett ökat intresse för produktnära tjänster som till exempel förinstallation, distribution och återvinning.

Avropande kunder har påpekat att de tekniska skillnaderna mellan pc-fabrikat är mycket små. I det perspektivet blir det allt viktigare att kravställa och utvärdera de produktnära tjänsterna.

Projektgruppen inom Statens inköpscentral ser ett behov av ett statligt ramavtal. Rekommendationen är att en upphandling genomförs. En kommande upphandling bör omfatta bärbara och stationära datorer, bildskärmar, tablets, tunna klienter, ”ruggade” datorer och tablets, tillbehör och produktnära tjänster.

– Det formella beslutet att starta en upphandling är ännu inte fattat, säger projektledaren Sara Wedholm som hoppas på ett snart beslut så att den eventuella upphandlingen kan inledas under hösten.

Enligt förstudien framförs återkommande önskemål om möjlighet att kunna avropa utan att behöva gå ut i en förnyad konkurrensutsättning. Att på ett enkelt sätt kunna köpa arbetsplatsen som tjänst är också intressant för många ramavtalskunder.

Det nuvarande ramavtalet ”PC, Bildskärmar och tjänster 2008” omsätter cirka 1,8 miljarder kronor per år. Utöver statliga myndigheter kan 261 kommuner, 15 landsting och 15 övriga organisationer avropa från det.

Det är bärbara datorer, som står för runt 1 miljard kronor, som säljer bäst. Köpsuget på bärbart väntas öka medan behovet av stationära datorer sjunker.