Upphandlingen av en ombyggnad vid äldreboendet Lunden i Haparanda blir kostsam för skattebetalarna. Efter en dom i kammarrätten väljer Haparanda stad att göra upp i godo med byggföretaget Heab – och betala skadestånd på 700 000 kronor.

Kommunalrådet Gunnel Simu fick städa upp i härvan. Hon bekräftar för NSD.se att kommunen gjort fel och förklarar hur det kunde bli så:

– Det handlar om kunskapsbrist. Nu skapar vi tydliga rutiner för upphandlingar och förbättrar kompetensen.

Trots att Heab vann upphandlingen fick Peab i slutet av förra året uppdrag från kommunägda Haparanda Teknik och Fastighets AB att utföra byggentreprenaden. Turerna kring ombyggnaden är ganska snåriga.

Heabs ursprungliga bud låg betydligt över stadens budgetram på 4 miljoner kronor. Ändå kunde man i kommunfullmäktigeprotokollet från den 18 oktober i fjol läsa om Heab och bolagets ”anbud som har vunnit upphandlingen ligger på 7 310 000 kronor”.

Istället för att parterna, som avtalat, skulle samarbeta för att förbilliga projektet utlyste en medarbetare i all hast en ny upphandling. Detta skedde utan att beslut fattats om att avbryta den ursprungliga upphandlingen – som inleddes i augusti 2010.

Kammarrätten ogiltigförklarar i sin dom avtalet med Peab.