Kristina Geiger
Kristina Geiger söker efter den bästa kandidaten.
I dryga en månad har Konkurrensverket sökt efter en efterträdare för Peter Lindblom som går i pension den 1 december. Han lämnar då jobbet som chef för avdelningen för offentlig upphandling som han har haft i fyra år.

Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger säger att det en viktig position att tillsätta och helst ”så snart som möjligt”. Med den nya lagstiftningen har Konkurrensverket vuxit till en kraftig tillsynsmyndighet inom offentlig upphandling. Det förutsätter att Peter Lindbloms efterträdare måste vara extra insatt i upphandlingsområdet.

– Vi söker efter någon som har juristexamen eller likvärdig utbildning. Personen måste ha flera års erfarenhet av offentlig förvaltning och ska ha drivit processer i domstol samt har chefserfarenhet, säger Kristina Geiger.

Den avdelningen som Peter Lindblom ansvarar har under hans ledning växt från 7 personer till 15. Vid rekryteringen läggs det stor tonvikt vid personliga egenskaper.

– Det är viktigt att personen uppvisar goda ledaregenskaper, kan entuismera personalen, är tydlig och har bra integritet.

I flera år har Konkurrensverket anlitat rekryteringsföretaget Jurek bemanning vid chefsrekryteringar. Det beror på två skäl, enligt Kristina Geiger.

– Det ena är för att det är bättre att ha en objektiv byrå som plockar ut chefstjänsterna så att det inte behandlas inom huset och det andra beror på tidsåtgången, säger hon.

Sedan i september har Jurek bemanning fortlöpande tagit in intresseanmälningar, samt haft ett sökuppdrag att vaska fram kandidater. Men hur lätt eller svårt det är att tillsätta en sån här position vet inte Kristina Geiger ännu.

– Vi vet inte förrän vi har fått namnen från rekryteringsföretaget. Och det är först när jag ser namnen som det går att avgöra hur stor tyngd det är på dem som har sökt, säger hon.

Kristina Geiger fortsätter:

– Vi tar bara emot slutkandidaterna som vi borde intervjua. Rekryteringsföretaget brukar föreslå två till tre kandidater som Konkurrensverket borde intervjua efter att de har fått genomgå en rad lämplighetstester.

Jurek bemanning ska presentera kandidaterna i mitten på oktober och därefter ska intervjuer bokas upp i rask takt. Dock finns det stor risk att rekryteringen inte blir klar förrän Peter Lindbloms slutdatum. Trots det tror Kristina Geiger att personen ska få en bra överlämning.

– Vi har ingen särskild överenskommelse om att han ska vara tillgänglig en viss tid efter att han har gått i pension. De flesta brukar vara tillmötesgående när man slutar och det utgår jag också från att Peter Lindblom är.