Här finns flera artiklar från Upphandling24 om uppföljningsmetoder och annat.