Det lönar sig att vara innovativ, säger Ann-Mari Fineman på Vinnova.
Innovationsupphandling handlar om att köpa en vara eller tjänst som inte finns på marknaden och som förutsätter utveckling för att uppfylla beställarens behov. I höstens budget beviljades Vinnova 24 miljoner kronor för att arbeta med innovationsupphandling under 2012. Dessutom kommer Vinnova att få 9 miljoner kronor mellan 2013 och 2015 som ska användas till innovationsupphandling.

– Vi ser fram emot att förnya och föra in innovationstänket i offentlig upphandling. Tanken är att hitta nya lösningar som både kan fylla samhällets behov bättre, skapa nya jobb och ge nya exportmöjligheter. Vi har hållit på med det här länge, men har tidigare inte haft ett regeringsuppdrag. Vi har nu mandat och budget att faktiskt göra något, säger Ann-Mari Fineman, enhetschef it-användning och tjänster på Vinnova.

De 24 miljoner som regeringen öronmärker till innovationsupphandlingar ska Vinnova använda till att bygga upp en verksamhet som ska komplettera det ordinarie upphandlingsstödet. Vinnova har en klar strategi på vad de önskar att göra med pengarna, enligt Ann-Mari Fineman.

– Vi har inte bestämt alla detaljer men vi ska bygga ett kompetensteam som ska kunna erbjuda processtöd till offentliga verksamheter som är intresserade av att genomföra innovationsupphandlingar. Vi ska även ta fram handböcker och i förlängningen hoppas vi på att kunna erbjuda en bemannad helpdesk.

Det tar tid att bygga upp innovationsverksamheten på Vinnova och det kommer att ta ännu längre tid innan innovation blir ett självklart val som upphandlingsform.

– Vi påbörjar arbetet på en gång men det tar tid. Under första kvartalet nästa år går vi ut i en stor informationskampanj. Vi ska då åka ut och besöka offentliga organisationer i landet för att berätta om vad vi kan hjälpa till med. Vi ska också berätta om innovationsupphandling som en upphandlingsform. Det är inte alla som känner till vad är, säger Ann-Mari Fineman och fortsätter:

– I det här skedet handlar det mer om vilka organisationer som är mogna att jobba med innovationsupphandlingar. Det är väldigt nytt för många men sen finns det också en hel del som har kommit en lång bit på vägen som exempelvis Region Skåne, Västra Götalandsregionen, och Inköp Gävleborg.

Från årsskiftet kommer offentliga verksamheter som vill göra en innovationsupphandling att kunna ansöka om bidrag.

– Det ligger utanför pengarna som vi har fått av regeringen. I vår bidragsbudget ska det för de kommande åren avsättas pengar. Det är ännu inte bestämt hur mycket som kommer att finnas men det kommer att bli klart i slutet på november, säger hon.

Det är först i slutet på nästa år som Ann-Mari Fineman beräknar att det ska finnas en utbyggd innovationsverksamhet på Vinnova. Men sedan finns det andra saker som lär ta ännu längre tid.

– Vi tittar också på att ta in ett it-system som finns i vården i England. Om man jobbar inom sjukvården och har ett behov då matar man in det i systemet som är kopplat till leverantörerna som då kan komma med förslag. Det visar sig då om det är någon vits att gå ut med en upphandling eller om det måste göras en utveckling, det vill säga innovation, säger Ann-Mari Fineman.

Ann-Mari Fineman säger att det inte finns några begränsningar på vilka områden som den här upphandlingsformen passar inom. Hon tror dock att det lämpar sig mer inom sjukvården, it-tjänster och visa infrastrukturområden.

Det finns en rad fördelar och nackdelar med innovativa lösningar men i förlängningen lönar det sig alltid eftersom det bidrar till att utveckla offentliga verksamheter, enligt Ann-Mari Fineman.

– Den största nackdelen är att det på kort sikt kan bli dyrare än vanlig upphandling men det är där som Vinnova kan vara en resurs och ett bidragsstöd. Det finns också en risk beroende på vilken innovation som väljs i och med att det är oprövade tjänster och varor som väljs. Jag tror ändå att fördelarna överväger, säger Ann-Mari Fineman.

Även om mycket är under uppbyggnad på Vinnova finns det ingen anledning för offentliga verksamheter som vill komma i gång att vänta.

– Det har kommit spontanförfrågningar och då åker vi ut. Vi kan hjälpa till att hantera och vara ett stöd kring olika frågeställningar, Ann-Mari Fineman.