Inte behörig enligt revisorerna. Foto: Torbjörn Gustafsson.
En förundersökning pågår som bäst runt Försvarsmaktens direktupphandlingar från mediebyrån Carat. För en tid sedan rapporterades om direktupphandling av Ipad för dryga miljonen.

Informationschefen Erik Lagersten har begärt att få ”paddaffären” prövad i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. I bloggform försvarar han sig genom att hävdar att det inte handlar om ett medvetet kringgående av regelverket:

– I det fallet har en olycklig kombination av dålig kännedom om gällande auktorisations- och upphandlingsbestämmelser och ambitionen att skapa förutsättningar för en framgångsrik rekrytering under skarp tidspress lett fel.

De dåliga upphandlingsnyheterna från försvarets horisont slutar inte med detta. Nu riktas även kritik mot det sponsringsavtal, värt cirka 3 miljoner kronor, som tecknades i maj månad med Svenska Innebandyförbundet och Svensk Elitinnebandy.

Försvarsmakten har förbundit sig att stödja innebandyn under säsongen 2011/12 med en option om ytterligare två år.

Enligt revisorerna skulle sponsringsavtalet ha föregåtts av en offentlig upphandling. Avtalet bedöms vara dåligt genomarbetat och på några punkter även oklart formulerat. Revisorerna anser dessutom att Erik Lagersten saknar behörighet att sluta avtal av denna typ.