Nöjd. Även om priset blev högt är Sinikka Suutari, upphandlare på Lidingö, nöjd med resultatet.
Även om priset blev högt är Sinikka Suutari, upphandlare i Lidingö kommun, nöjd med resultatet.

– Det här var en helt ny och en ganska obeprövad metod för oss, men jag är nöjd med utfallet. Måltider passar perfekt för den här typen av upphandlingar, säger hon.

I stället för att leverantörerna skulle bjuda under varandra bestämde Lidingö kommun vad skolmaten fick kosta och leverantörernas bud bedömdes enbart efter kvalitet.

Det är första gången kommunen använder metoden när det gäller inköp av måltider. Tidigare har man bara använt den vid några enstaka tillfällen vid upphandling av andra tjänster. Upphandlingen resulterade i att kommunens kostnader för måltiderna steg med mellan fem och 38 procent beroende på hur det tidigare avtalet såg ut.


Det här är en helt ny och obeprövad metod för oss, men jag är nöjd med utfallet"


Sinikka Suutari,
Upphandlare,
Lidingö kommunKontraktet, som är värt 190 miljoner kronor, gäller i fyra och ett halvt år med start under 2011.

Även den vinnande leverantören, serviceföretaget Sodexo, är nöjd med det nya upplägget.

– Den här typen av upphandlingar är ofta tydliga och pedagogiskt enkla. Och det är såklart alltid kul att leverera en tjänst med en hög kvalitet, tycker Ulrik Alexandersson, affärsutvecklare på Sodexo.

Minst tio procent ekologiskt
När det gäller kvaliteten bedömdes anbuden utifrån en rad faktorer. En väsenlig del var hur stor andel ekologiska livsmedel som fanns i maten. Vissa tillsatser förbjöds.

– Vi hade ett lägsta krav på tio procent när det gäller andelen ekologiska livsmedel, säger Sinikka Suutari.

Kommunen bedömde också hur många av måltiderna som leverantörerna lagade från grunden.

– Men det är inte möjligt i alla fall. I de fall det blev helfabrikat var kravet ändå att maten skulle hålla hög kvalitet. När det gäller helfabrikat som korv och köttbullar vill vi att de ska vara kravmärkta och ha en hög kötthalt. Vi sa ett bestämt nej till chicken nuggets, säger Sinikka Suutari.

Dessutom tog man hänsyn till hur många rätter respektive leverantör erbjuder varje dag och om det serverades färskt bröd, soppa samt fil och müsli. Även variationen i maten och att den var anpassad till målgruppen bedömdes.

– Större barn föredrar till exempel internationell mat med mycket smak. Små barn vill däremot ha mat som inte är kryddad, påpekar Sinikka Suutari.

Hon förklarar också att de utvärderade leverantörerna efter hur stor del av maten som tillagas på samma plats som den serveras. Effekten blev att 90 procent av maten i dag lagas på plats.

– Leverantörerna ska vara lyhörda för synpunkter och låta alla vara med och tycka till om maten genom exempelvis enkäter, säger hon.

Köttkvaliteten utvärderades

– Köttet i till exempel en gryta ska vara i hela bitar och inte som smulor som det ofta blir när man tillverkar billig mat, säger Sinikka Suutari.

Sinikka Suutari ville även att leverantören tydligt skulle beskriva hur man planerar att motverka svinnet i köket och vid serveringen. Resultatet blev att man på vissa skolor har en separat kö för att ta en andra portion.

Det gör att eleverna inte tar lika mycket mat i den första portionen. Dessutom har man tagit bort brickorna på några skolor.

– Att inte ha brickor gör att barnen tar mindre mat och i stället går flera gånger. Att mat kastas är dåligt både för ekonomin och för miljön. Därför ville vi att arbetet för att motverka det skulle vara ett kvalitetskrav, säger hon.

De olika faktorerna viktades enligt ett förutbestämt system.

– Systemet som vi poängsatte efter är ganska komplicerat. Vi la tonvikten på att maten skulle lagas från grunden, det gav 78 poäng, Att erbjuda soppa som ett komplement till de övriga rätterna tyckte vi däremot inte var så viktigt. Det gav endast en poäng.

Önskemål från föräldrar och elever
Hur viktiga de olika kvalitetskraven var i utvärderingen bestämdes utifrån en dialog med flera intressenter. Upphandlingsavdelningen hade en dialog med eleverna i kommunens skolor samt med barnens föräldrar.

– Föräldrarna gick ihop och startade en blogg där de samlade in namn och kom med olika önskemål. Föräldrarna hade särskilt krav på att maten ska lagas från grunden och att den inte innehåller vissa tillsatser. Det valde vi att lägga stor vikt på. Dessutom har vi själva följt hur debatten kring skolmaten går och vet vad som efterfrågas, säger Sinikka Suutari.

Att kvaliteten ligger på den nivå som utlovats följs upp på flera sätt. Det finns det klagomålsblanketter som elever och skolans personal kan fylla i om de tycker att något är fel. Dessutom tittar man på leverantörens menyer för att undersöka om det är den mix av mat som man kommit överens om.

– Men vi är ibland på plats i köken och matsalarna för att se att allting fungerar som det ska i praktiken, påpekar Sinikka Suutari.

Bara två företag
Även om Sinikka Suutari är nöjd med upphandlingen hade hon gärna sett att fler leverantörer lämnade anbud.

– Vi ville ha många anbud. Därför delade vi till exempel upp upphandlingen i sju mindre områden. Men bara två företag valde att delta. Här har vi något att jobba med till nästa upphandling. Men det är fyra år dit så vi har tid att fundera, säger hon.

En av fördelarna när man väljer leverantör utifrån ett fast pris är att mindre företag får det enklare att konkurera med större aktörer. När priset redan är bestämt har de små företagen möjlighet att lyfta fram det de är duktiga på.

– Just den här branschen är väldigt volymdriven. De små leverantörerna kan aldrig nå samma låga pris som de stora. Dessutom finns det ingen risk att priset blir lägre på bekostnad av kvaliteten, menar Sinikka Suutari.

Sinikka Suutari tror att det finns flera anledningar till att man fick in så pass få anbud. En är att små aktörer har svårt att konkurera eftersom de enligt Lagen om anställningsskydd måste ta över den befintliga personalen i köken. Det försvårar för de mindre aktörerna som ofta vill använda sin befintliga personal.

Koll på marknadspriser
Det fasta priset bestämdes utifrån erfarenheter från tidigare upphandlingar och befintliga avtal. Eftersom kommunen satsade på att öka kvaliteten beslutade man att priset fick lova att var högre än tidigare.

– Vi insåg att om vi vill ha hög kvalitet måste vi betala för det. Vi tittade på priserna i de anbud som vunnit tidigare och våra egna avtal för att få en bra bild av marknadspriserna. Vi undersökte också hur mycket olika faktorer påverkar priset. Till exempel hur priset påverkas av andelen ekologiska ingredienser i maten, säger Sinikka Suutari.

Sinikka Suutari menar att en av de viktigaste sakerna i en upphandling med fast pris är att ha väldigt bra koll på hur marknaden ser ut och vilka priser som råder. Det fick effekter när man skulle göra en upphandling av den mat som serverades på äldreboenden. Där gjorde kommunen, till skillnad från inköpet av skolmaten, en upphandling där leverantörerna konkurrerade om pris i stället för kvalitet.

– När man ska göra en sådan här upphandling måste man ha bra koll på marknadspriserna. Det hade vi inte när det gäller maten till äldreboenden och därför valde vi en traditionell upphandling, säger hon.

Enligt Sinikka Suutari är en upphandling med fast pris relativt lik en traditionell upphandling när det kommer till svårighetsgrad.

– Det är klart att det alltid är enklare att utvärdera leverantören baserat enbart på prisuppgifter. Men vi har kvalitetskrav som ska uppfyllas i alla upphandlingar, säger hon.

Det var väldigt jämt mellan leverantörerna som ställde upp. Till sist föll valet på Sodexo. Ulrik Alexandersson är affärsutvecklare på Sodexo och var med och tog fram anbudet.

– Vi har gjort den här typen av upphandlingar tidigare men det är inte jättevanligt. Jag tycker snarare att det under senare år lagts större vikt på pris än på kvalitet. Och det gäller särskilt upphandling av skolmat. Däremot tror jag vi kommer att få ser mer av upphandlingar med fasta priser framöver, säger han.

Sodexo är ett stort företag med möjlighet att göra omfattande inköp. Man skulle kunna tänka sig att den här typen av upphandlingar missgynnar Sodexo i och med att det inte ges möjlighet att konkurrera med ett lågt pris.

– Vi är positiva till upphandlingen och jag tycker att kommunen skötte det bra. Vi kan leverera hög kvalitet och bara för att vi är stora betyder det inte alltid att vi kan hålla ett lägre pris än andra aktörer, säger han.

Flera överklaganden

Upphandlingen inleddes under 2010, men arbetet drog ut på tiden och avslutades först under 2011. Anledningen var att flera överklagande lämnades in.

– Men överklagandena hade inget att göra med att vi enbart utvärderade anbuden efter kvalitet och inte pris. De gällde i stället andra saker som förekommer i alla upphandlingar, säger Sinikka Suutari.

Sodexo tyckte till exempel att kommunen inte hade varit tillräckligt tydlig med underlaget när den begärde in anbuden. Kommunen kunde inte garantera exakt hur många äldre som skulle serveras mat eller hur många elever som ska gå i kommunens gymnasier.

– Nya äldreboenden byggs och gamla rivs. Många av våra elever väljer att gå i gymnasiet inne i stan. Det gör att vi inte kan säga exakt hur många måltider som måste tillagas. Sodexo tyckte att affärsriskerna borde vara förutsägbara. Men vi fick rätt i överprövningen, påpekar Sinikka Suutari.

Till sist, provsmakade ni maten själva innan ni bestämde er?

– Nej, vi smakade faktiskt inte på något. Smaken på maten var inte en av de punkter vi utvärderade leverantörerna på, säger hon.