Gamla modeller och ett starkt begränsat utbud att välja mellan för patienterna. De båda problemen uppmärksammas av Svensk Hörsel som gått igenom alla valbara hörapparater i landstingens upphandlade utbud.

För att förklara problemet drar Ove Sandin, ordförande för Svensk Hörsel, en parallell med mobiltelefonmarknaden:

– Om man som kund var hänvisad till en butik som bara erbjöd tolv modeller att välja mellan, varav två var av typen små och vikbara som var populära 2005 och 2006 så skulle man bli rätt missnöjd.

Sämst är läget i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg där det bara finns 12 valbara modeller. Två av dem introducerades år 2005 respektive 2006, två år 2007, tre år 2008, tre år 2009 och två stycken tillkom 2010.

Han konstaterar att tekniken har utvecklats snabbt de senaste fem åren. Modern hörapparater av idag går exempelvis att koppla helt trådlöst till andra ljudkällor som mobiltelefon.

Svensk Hörsel, som är en branschorganisation för producenterna av hörapparater och hörselprodukter i Sverige, vill lämna den upphandlingsstyrda modellen. Måhända bidrar Landstinget Kronobergs prispressande upphandling som till den åsikten?

Ove Sandin menar att upphandling riskerar bli synonymt med bristande valfrihet och teknikeftersläpning:

– Det är oacceptabelt att så många med nedsatt hörsel är hänvisade till ett undermåligt utbud när det bevisligen finns bättre produkter.

I Skåne och Stockholms läns landsting praktiseras fritt val. Via en hjälpmedelspeng kan patienten själv välja hörhjälpmedel.