Ingen ny ”Göteborgshärva”. Det hävdar Bengt Marsh, kommundirektör i Östersunds kommun, sedan misstankar om mutbrott riktats mot de tjänstemän som förbigått byggbolaget Kåess vid upphandlingar.

– Jag har ställt en rak fråga till alla inblandade om de på något sätt har medverkat eller hört någon medverka till något som kan uppfattas som otillbörligt. Jag har fått ett klart nej från samtliga, säger han.

Bengt Marsh bekräftar brister i internkontrollen, men förnekar mutbrott. Han berättar att flera av cheferna och medarbetarna har tagit illa vid sig av antydningarna om mutbrott.

– Misstankar som skadar kommunen och som inte har någon grund.

För att undvika rättegång har kommunen betalat ut skadestånd på 1,5 miljoner kronor till Kåess. Företaget vann den byggupphandling som resulterade i ramavtal för åren 2006–2009, men som trots det fick se arbeten gå till de båda tredjerankade bolagen i upphandlingen.

En utredning ska nu granska det som skett:

– Det innebär att en extern revisor får i uppdrag att gå igenom alla handlingar, avtal, fakturor och annat inom berörda förvaltningar, säger Bengt Marsh som förklarar att chefer och medarbetare välkomnar en sådan utredning.

Peab, som var näst billigast i Östersunds kommuns byggupphandling, har också förvånats över beställningarna till NCC och Skanska som hamnade på delad tredjeplats i upphandlingen.