Sten Nordin stoppar upphandlingarna. Foto: Charlie Bennet.
De missförhållanden som under senare tid avslöjats inom privat driven äldrevård har fått kommuner landet runt att se över ingångna avtal och granska sina utförare. Detta gäller i synnerhet vid boenden som drivs av Carema.

I Stockholm stoppas nya centrala upphandlingar i väntan på ny lagstiftning från regeringen.

– De missförhållanden som framkommit och den oro som äldre och anhöriga gett uttryck för visar att situationen måste tas på stort allvar och kräver radikala åtgärder, säger Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad.

Från regeringshåll kritiseras kommunernas uppföljning av gjorda upphandlingar. För att stärka äldreomsorgen inrättar Stockholms stad en särskild uppföljningsenhet. Många fler oanmälda inspektioner i äldrevården utlovas framöver.

– Vi har konstaterat att vi behöver utveckla äldreomsorgen så att den alltid håller hög kvalitet, oavsett vem som är utförare, säger Joakim Larsson, äldreborgarråd i Stockholm.

Fram till det att avtalet med Carema löper ut kommer även Järfälla kommun att intensifiera sina uppföljningar på boendet Tallbohov. Vid samtliga besök pratar kommunens representanter med både boende och personal för att få en helhetsbedömning.

Stockholms stad häver avtalet med Carema för Koppargården, som är ett av de vårdboenden där verksamheten fått hårdast kritik. Koppargården kommer att drivas i egen regi.

Samtidigt som Carema skrotar sitt bonussystem slår regeringen till mot de riskkapitalägda företag i välfärdssektorn som likt Carema för ut sina vinster till andra länder. Skatteverket får i uppdrag att granska aggressiv skatteplanering där ränteavdrag används för att sänka skatten.

Finansminister Anders Borg anser att aktörerna inom välfärdssektorn har ett särskilt ansvar att leva upp till företagsetik och god skattemoral:

– Därför vill vi att Skatteverket kartlägger och granskar företagen inom denna sektor för att undersöka om de lever upp till dessa höga krav, säger han och aviserar ett förslag om skärpta regler redan under våren.

Vårdföretagarna, den branschorganisation för privata vårdföretag som Carema ingår i, meddelar att man kommer att granska företaget.