Upphandling24:s chefredaktör Bo Nordlin

Ett tydligt exempel på det är alla de nya upphandlingsavdelningar som växer upp runt om i landet. Det är myndigheter, kommunala bolag och till och med hela kommuner som tidigare inte har haft en upphandlingsavdelning. Nu samlar man den befintliga kompetensen och kompletterar med nya anställda och bildar en sprillans ny upphandlingsavdelning.

Att gå från ett läge där några personer utspridda i organisationen jobbar lite grann med upphandling till att forma en grupp som bara arbetar med upphandling gör en enorm skillnad. Upphandlingens roll i hela i organisationen stärks rejält.

På andra håll – där det redan finns en upphandlingsavdelning – anställer man en, två eller tre extra upphandlare. Något som tidigare har varit helt omöjligt att få igenom.

Visst är det medvind för offentlig upphandling!  Nu gäller det för många att ta nästa steg. Att gå från att göra bra upphandlingar till att följa upp att resultatet av upphandlingen också blir bra. Nu är vi där igen: den viktiga uppföljningen. Min bild är att alltför många ser jobbet som avklarat när avtalet är signerat. Uppföljningen lämnas lite vind för våg. Orsaken är enkel att förstå. En ny upphandling väntar och i de flesta organisationer finns det inte tillräckligt med resurser för att göra ett riktigt bra uppföljningsarbete.

Många menar också att uppföljningen ska göras av verksamheterna, de som köper och använder produkterna och tjänsterna. Det tror jag är fel väg att gå, åtminstone om upphandling ska vara en central del av verksamheten. Du får rannsaka dig själv. Hur vill du jobba? Operativt eller strategiskt? Den som vill jobba strategiskt med upphandling måste ha kontroll över hela processen, från att behovet uppstår tills leveransen ska följas upp.