Kommunala bostadsföretag landet över samverkar vid upphandling av varor och tjänster som är kopplade till uppförande, renovering och förvaltning av fastigheter. Nu har de drygt 300 bostadsföretagen, som tillsammans har 850 000 lägenheter, tecknat avtal för inköp av vitvaror, fläktar och installation.

Denna offentliga upphandling av leveranser och installation av vitvaror är minst av allt liten. Den årliga omsättningen på avtalen beräknas till cirka 500 miljoner kronor.

För den största delen, vitvaror, har tre leverantörer antagits. De är rangordnade och i topp finns Elektroskandia med varumärket Cylinda. Electrolux (Elektro Helios och Electrolux) kom tvåa med BSH Home Appliances (Bosch och Siemens) som trea.

Upphandlingen har gjorts av HBV som är en ekonomisk förening ägd av sina medlemmar. HBV har som syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intresse genom att som inköpscentral upphandla ramavtal.

Utöver vitvarorna har HBV nyligen avslutat andra stora LOU-upphandlingar inom områdena tvättstugeutrustning, el-material och armatur samt rörmaterial och fastighetsförnödenheter.

– Jag kan konstatera att våra upphandlingar har resulterat i attraktiva avtal som kommer att vara till stor nytta för medlemmarna, både ur ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv, säger Åsa Sundqvist Olsson, ordförande i HBV.

Vitvaruavtalen börjar gälla nu vid årsskiftet. De är tecknade på två år med möjlighet till förlängning.

Den sammanlagda omsättningen på HBV:s ramavtal är för närvarande 1,7 miljarder kronor per år. HBV erbjuder även upphandlingskonsulttjänster.