Nils Berntsson söker samarbete. Foto: Martin & Servera.
Rättviksdomen får konsekvenser för hur kommande upphandlingar av livsmedel läggs upp. Nils Berntsson, marknadsdirektör på Martin & Servera, väntar sig en minskad risk för osund konkurrens – och det tycker han är bra för leverantörerna:

– Men fortfarande återstår att lösa hur regelverket ska se ut för att det ska vara möjligt för kommuner att ställa krav på hög kvalitet, vad gäller både miljö och socialt ansvar.

Han förstår att det efter domen råder osäkerhet bland kommuner och landsting om hur man bör formulera förfrågningsunderlag när det gäller verifiering och kontroll av skall-krav samt leverantörsförsäkran.

– För att medverka till konkreta åtgärder kommer vi söka kontakt med Miljöstyrningsrådet för att skyndsamt försöka bidra i arbetet med att hitta praktiska lösningar.

Miljöstyrningsrådet lovar att inte släppa frågan.

– Svenska kommuner vill säkerställa att köttet de serverar skolbarn är ursprungsmärkt och att djuren inte får onödig mängd antibiotika vilket kan leda till antibiotikaresistens, för att nämna något exempel, menar Monica Sihlén, projektledare för livsmedel, vid rådet.

Hon säger att domen ger Miljöstyrningsrådet möjlighet att arbeta vidare med att hjälpa kommunerna:

– Vi fortsätter arbetet med verifiering och uppföljning.

Kammarrättsdomen i Rättviksmålet ska överklagas. Om det går att få prövningstillstånd återstår att se. Högsta förvaltningsdomstolen tar upp ett mycket litet antal fall, men frågan är å andra sidan betydelsefull. Miljöstyrningsrådet menar att kammarrättens dom går emot andra vägledande domar samt EU:s praxis.

– Vi är inte nöjda förrän problemen med uppföljningen av krav i upphandlingar faktiskt är lösta, säger Nils Berntsson.