Badglada kommunalpolitiker får kritik från bland annat Timbro för att glömma prislappen när kommunen ska sättas på kartan med hjälp av en ny badanläggning. Det finns självklart undantag – och hit hör Sollefteå kommun.

Upphandlingen av friskvårdsanläggningen Aquarena Sollefteå har skett med hjälp av konkurrenspräglad dialog. Kommunen var först i landet med att använda sig av denna upphandlingsform och får nu ta emot studiebesök efter studiebesök från andra kommuner.

– Vi har kontinuerligt förfrågningar från hela landet om att dela med oss av våra erfarenheter, bekräftar kommunchefen Bengt-Åke Biller.

Till de kommuner som vill lära av Sollefteå hör Täby och Nacka. Bengt-Åke Biller har tidigare också redogjort för erfarenheterna av denna relativt nya upphandlingsform på seminariet Konkurrenspräglad dialog i praktiken som i höstas arrangerades av Upphandlingsstödet i samarbete med SKL och Almega.

– Formen konkurrenspräglad dialog valdes dels för att den passar väl in i en OPP-lösning dels därför att upphandlingen avsåg en byggkoncession som möjliggör en mer flexibel upphandlingsform, förklarar Bengt-Åke Biller som säger att valet gjordes i nära samverkan med juridisk expertis från SKL.

Till fördelarna ser han möjligheten att fortlöpande under dialogen diskutera olika lösningar. Metoden kostnadsbegränsande effekt är ett annat viktigt plus. På minussidan står det faktum att processen är tidskrävande och att det i en kommunal organisation kan finnas en ”demokratiproblematik” vid sekretesskrav.

– Eftersom vi saknade egen erfarenhet av upphandlingsformen krävdes extern expertis.

Aquarena Sollefteå består av tre plan med en total yta på över 4 000 kvadratmeter. Utöver bassäng och upplevelsedel finns bland annat en gymavdelning. Invigning sker i augusti.