I upphandlingen av två nattåg per dygn i vardera riktningen mellan Stockholm och Narvik tar Trafikverket nya och mer marknadsinriktade grepp än vad som tidigare varit fallet. Med fokus på besöksnäring och tillväxt ska resandeunderlaget på nattågen ökas.

Tillsammans med offentlig sektor och besöksnäring i Norrbotten och Västerbotten har en regional marknadsgrupp bildats. Gruppen koordineras av Norrbottens handelskammare.

– En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Marknadsgruppen är ett tydligt exempel på hur vi på sikt ska få nattågen kommersiellt gångbara året runt, säger Arnold Vonkavaara, regionchef på Trafikverket.

Inför trafikstarten år 2013 har Trafikverket beställt fem nyrenoverade restaurangvagnar och fem sovvagnar med rullstolslyft. För att kunna köra via Botniabanan har åtta lok utrustats med den ertms-teknik som krävs. Tidsvinsten blir då drygt två timmar.

Marknadsgruppen kommer att finnas som ett stöd under upphandlingen och till vald operatör. Tanken är att paketera lösningar som bidrar till ökat resande och en bättre upplevelse för de resande.

Branschföreningen Tågoperatörerna är nöjd med det marknadsinriktade upplägget av upphandlingen som avser trafik under 5,5 år:

– Vi är mycket positiva till initiativet. Tåg tillsammans med destination borde vara en starkt växande framtidsbransch, särskilt om alla krafter samarbetar för att förenkla resandet, säger Christel Wiman, vd på Tågoperatörerna.

Rikstrafiken, som tidigare upphandlade denna typ av trafik, föreslog år 2010 en neddragning av nattågstrafiken från två till ett nattåg som ett basutbud året runt. Utredningen var på remiss och fick hård kritik, något som Trafikverket alltså lyssnat på.