SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, laddar för 42 nationella upphandlingar fram till och med slutet av nästa år. Upphandlingsplanen innehåller upphandlingar av varor och tjänster i stora volymer och med hög standardisering.

Bemannings- och rekryteringstjänster, it-konsulttjänster, programvaror, bränslepellets, storköksutrustning, tjänster inom socialvård samt läkemedel är några av de områden som ska betas av.

Enligt SKI ska kraven på miljö, etiska och sociala förhållanden successivt skärpas.

– Målsättningen för det arbete som nu följer är att göra goda hållbara affärer som ger mer skola, vård och omsorg för skattbetalarnas pengar, säger Conny Callin, marknadschef på SKL Kommentus.

De utvalda upphandlingarna (pdf) har prioriterats fram bland totalt 187 områden som under hösten varit med i dialogen med upphandlingsansvariga i kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Totalt har över 500 personer från närmare 250 upphandlande myndigheter och enheter engagerat sig i arbetet med att föreslå områden för nationellt samordnad ramavtalsupphandling.

– Kontakter har också tagits från både branschorganisationer och enskilda leverantörer med förslag på aktuella upphandlingsområden för upphandling.

Nytt för i år är elva upphandlingar som genomförs regionalt för bland annat kommunerna i Skåne. På den listan står exempelvis däck, juridiska tjänster, familjehemsvård och öppna insatser.

Inför varje upphandling sker bred dialog med leverantörer och branschorganisationer. Sammantaget planeras upphandlingar till ett beräknat avropsvärde på 1,5 miljarder kronor per år.