Västtrafiks upphandling av busstrafiken i Tvåstadsområdet, det vill säga inom och mellan Trollhättan och Vänersborg, vanns av Nobina. Upphandlingen är den första som gjorts enligt en ny modell.

Arbetsmodellen kallas ”avtalsprocessen” och innebär ett tätare samarbete mellan trafikhuvudmän och trafikföretag. Bakgrunden är Kollektivtrafikbranschens mål att fördubbla resandet.

Michael Stjernberg, affärsområdeschef på Västtrafik, säger att det nya arbetssättet gör trafikföretagen mer delaktiga i avtalen:

– Leverantörerna får större möjligheter att vara med och påverka utvecklingen.

Rent praktiskt innebär detta att entreprenören får ett vidgat ansvar som även omfattar lokal marknadsföring och tidtabellsproduktion.

Det nya avtalet innehåller utökade krav på trafiksäkerhet, leveranskvalitet och högre miljökrav. Trafikföretaget ska också varje år utföra extra kontrollbesiktningar av fordonen. För att kvalitetssäkra utförandet ytterligare har avtalet inslag av kvalitetsbonus vid hög kundnöjdhet.

– Syftet är att höja pålitligheten och säkerställa leveranskvaliteten i trafiken, vilket vi gör för att leva upp till våra kunders förväntningar.

Fyra trafikföretag som lämnade anbud på trafikavtalet Tvåstad. Den nuvarande leverantören Nobina lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och behåller alltså uppdraget.

Inför trafikstarten 9 december 2012 kommer Nobina att förnya sin fordonspark. Efter det kommer halva flottan på sammanlagt 46 bussar att bestå av nyanskaffade fordon som tas i drift från start.

– Vi satsar stort på nya bussar med förbättrad miljöprestanda och 70 procent av trafiken kommer att köras med biogasfordon. Detta innebär en avsevärd minskning av fossila drivmedel, säger Michael Stjernberg.

Avtalet löper i åtta år med möjlighet till två års förlängning. Det är värt cirka 80 miljoner kronor per år. En tredjedel av Nobinas ersättning styrs av resandeutvecklingen.