En färsk dom från förvaltningsrätten i Luleå ger anledning att påminna om två av de viktigaste orden i upphandlarens ordbok. Rätten kräver att Luleå tekniska universitet, LTU, gör om sin upphandling av årsredovisningen för år 2011 eftersom orden ”eller likvärdigt” hade utelämnats.

Luleå tekniska universitet, som nyligen fått avtalet för en annan och betydligt större tryckupphandling ogiltigförklarat, kämpar i motvind. Denna gång ställdes krav på att ett speciellt papper från en namngiven leverantör, Antalis, skulle användas vid tryckningen.

Den detaljstyrningen ogillades av GTC Print. Företaget ansökte om överprövning med motiveringen att man har en annan huvudleverantör – och att detta krav skulle innebära en merkostnad.

I första hand yrkades att upphandlingen ska göras om. I andra hand att den ska rättas på så sätt att kravet på papper av visst fabrikat stryks eller kombineras med orden ”eller likvärdigt” samt att anbudstiden i så fall förlängs.

Förvaltningsrätten håller med tryckeriet om att det finns likvärdiga papper till Galerie Art Matt från andra leverantörer. Enligt domen strider det mot reglerna om likabehandling och icke-diskriminering att precisera materialval på det sätt som gjordes.

LTU ansåg att man genom att peka ut detta papper snarast hjälpt anbudsgivarna eftersom det finns många papperssorter som kan vara nog så svåra att jämföra. Man menar att klagande tryckeri inte förlorat möjligheten att lämna anbud.

De argumenten bet inte på rätten. Upphandlingen ska göras om. Törs vi gissa att de magiska orden ”eller likvärdigt” kommer att finnas med i det omarbetade underlaget?