Almegas Ulf Lindberg ogillar förslaget. Foto: Daniel Olsén.
Socialdemokraterna vill göra det möjligt för kommuner och landsting att vid upphandlingar inom omsorgs- och skolområdet gynna budgivare som är icke vinstdrivande. Förslaget går ut på att tillåta riktade upphandlingar mot kooperativ, stiftelser och föreningar.

– Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till vinstuttag.

Exakt hur reglerna ska utformas är oklart. Carin Jämtin, partisekreterare inom Socialdemokraterna, konstaterar att det krävs justeringar i lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem.

– När det gäller frågan om kvalitet och resursanvändning i välfärden finns det flera problem som behöver lösas. Vi presenterar ett förslag som är ett steg på vägen mot en bättre välfärd.

Att gynna icke vinstdrivande verksamheter framför kommersiella företag är självklart inte oomtvistat. Arbetsgivar- och branschorganisationen Almega anser exempelvis inte att kommuner och landsting själva ska få avgöra om välfärdsverksamhet ska få bedrivas med vinst.

– Att låta kommuner diskriminera vissa företag strider mot grundläggande principer i lagen, understryker Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Han betonar att alla relevanta aktörer måste ha möjlighet att offerera på en offentlig upphandling, oavsett driftsform. Det som ska avgöra upphandlingen är det bästa anbudet utifrån pris och kvalitet.

– Frågan om driftsform är helt oväsentlig. Det viktiga är att de enskilda medborgarna ges större inflytande över val av välfärdsleverantör och att avtalen följs upp, summerar Ulf Lindberg.