Trafikverkets krav på osynligt ljus i upphandlingen av vägsidesutrustning för trängselskatten i Göteborg har vandrat fram och tillbaka mellan de rättsliga instanserna. Trots att frågan ännu inte är avgjord räknar Trafikverket inte med att införande den 1 januari 2013 ska äventyras.

– Ärendet får ha sin gång, men jag är övertygad om att vi kommer att ha all utrustning på plats till årsskiftet, säger Håkan Wennerström, regionchef på Trafikverket, till Göteborgs-Posten.

Kontraktet för de 38 betalstationerna gick till Q-Free som även levererat samma sorts utrustning till Stockholm. Kapsch TrafficCom, som var en av de fem anbudsgivarna, överklagade eftersom man inte kunde acceptera Trafikverkets krav på osynligt, laserbaserat ljus vid betalstationerna.

Kapsch erbjuder en annan teknik, stereoskopiskt ljus, som man bedömer fungera minst lika bra. Vid sin överprövning fick företaget förvaltningsrätten på sin sida i denna detaljfråga. Kravet bedömdes som oproportionerligt.

Fast Trafikverket överklagade och fick rätt. Ärendet återfördes till förvaltningsrätten för prövning av samtliga grunder för överklagan. Även här avgick Trafikverket med segern, en dom som Kapsch valde att överklaga.

Till de frågor som domstolen nu ska ta ställning till hör om det funnits jäv med i bilden. CTS, som utvärderade tekniken på uppdrag av Trafikverket, är delvis finansierat från Vinnova. Samtidigt är Vinnovas generaldirektör styrelsemedlem i Q-Free.

Enligt Håkan Wennerström gäller rättsprocessen enbart vägsidesutrustningen. Trafikverket arbetar vidare med övriga delsystem som behövs för att läsa av nummerskyltar och skicka räkningar till bilisterna.

Trängselskatten är inte oväntat omdebatterad bland göteborgare. Det har bildats ett parti, Vägvalet, med syfte att häva beslutet.