Det är forskare vid Tel Avivs universitet som följt 1600 anställda under en nioårsperiod för att se om det finns något samband mellan träning och psykisk hälsa, skriver Du & Jobbet.

Deltagarna delades in i fyra grupper utifrån hur mycket det tränade, alltifrån att inte träna alls till att motionera mer än fyra timmar i veckan.

Enligt forskarna drabbades den grupp som inte tränade alls i högst utsträckning av depression och utbrändhet. Skillnaden om man ser till det psyksiska välbefinnandet börjar i gruppen som tränar 2,5 timmar i veckan, men allra störtst utslag fick det bland de som motionerar fyra timmar i veckan. Bland dem var risken hälften så stor att drabbas av depression och utbrändhet jämfört med dem som inte tränade alls.

Med anledning av detta råder forskningsledaren Sharon Toker arbetsgivarna att uppmuntra till fysisk aktivitet genom att subventionera gymkort eller ha flexibla arbetstider.