För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen ska Kristianstads kommun samordna distributionerna av varor till kommunens olika verksamheter. Upphandlingen av logistik- och transporttjänsten har nu inletts.

Kommunen söker en logistikfirma som från den 1 februari 2013 ska ansvara för den distributionscentral dit leverantörerna skickar varorna. I åtagandet ingår även att samordnat transportera varorna till kommunens cirka 200 leveransadresser.

– Det gäller till exempel livsmedel som ska till våra kök inom skolan och omsorgen, säger Kristian Göstasson, projektledare för samordnad varudistribution i Kristianstads kommun. Även datorer, pennor och böcker som ska till skolor och bibliotek eller sjukvårdsmaterial och städartiklar till äldreboenden berörs.

Livsmedel ska efter det att ett nytt livsmedelsavtal trätt i kraft levereras två tre gånger i veckan beroende på behov. För övriga varor är huvudregeln en leverans per vecka. Kristian Göstasson ser samordnad distribution som ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan:

– Kan vi till exempel både leverera skolmaterial, städartiklar och datautrustning till skolan samtidigt kan vi få ner antalet tranporter och det minskar belastningen på miljön.

Förutom att miljön tjänar på denna samordning av varudistributionen förväntas detta även ge bättre förutsättningar för lokala företag vid upphandlingar.

– När lokala företag inte själva behöver leverera sina varor till alla våra verksamheter hoppas vi att fler är med och lägger anbud i våra upphandlingar, säger Peter Lindgren, upphandlingschef i Kristianstads kommun.

I upphandlingen ställs tuffa miljökrav på den entreprenör som får uppdraget. Under den femåriga avtalsperioden ska varorna köras ut med fordon som drivs av miljövänliga drivmedel.

– Vi kräver fordon som går på biogas eller ur miljösynpunkt likvärdigt drivmedel. De här fordonen kanske inte logistikfirmorna har idag och de måste beställas eller byggas om.

Fem kommuner i landet har idag samordnade varudistributionscentraler i extern regi. De är Borlänge, Nacka, Värnamo, Växjö och Halmstad. Kristianstads blir den första kommunen i Skåne.