Betona kvaliteten och ta inte bara hänsyn till bara priset. Samarbeta med vård- och kostansvariga för att upphandlingen av livsmedel ska bli så bra som möjligt. Tillgodose små enheters krav på att kunna avropa konsumentförpackningar istället för att binda leveranserna till stora industriförpackningar.

Det är några av råden till dig som upphandlare som förs fram av Sveriges Konsumenter. Organisationen har tillsammans med bland annat och ABF, PRO, LRF och Jordbruksverket bedrivit projektet Den goda maten för att uppmärksamma måltiderna inom sjukvård och äldreomsorg.

I en rapport (pdf) kan vi läsa vad smakpanelen tyckte om lunchmaten på sammanlagt 24 sjukhus och särskilda boenden i Sverige. Intervjuer har gjorts med ansvariga för kök, vård och upphandling.

Att öka matglädjen hos äldre och sjuka är viktigt. I rapporten pekas på framgångsfaktorer som ombonad matsalsmiljö och engagerad personal. Möjlighet att välja mellan olika rätter och påverka portionsstorlek bedöms också som avgörande.

Samarbetet inom den kedja som leder till mat på bordet måste bli bättre. Att personer med kostkompetens deltar vid upphandlingar är idag självklart. Varför inte också involvera serveringspersonal?

Till de problemområden som pekas ut hör, inte oväntat, det stora antalet överprövningar och de oklara möjligheterna att ställa miljö-, djurskydds- och hälsokrav. En röst beskriver livsmedel som ett av de mest komplexa upphandlingsområden som man kan hålla på med.

Patienterna får den bästa måltidsupplevelsen på Centrallasarettet Växjö.