- Upphandling24:

Dom ger leverantörer nya möjligheter att klaga

Av

Efter tre avgöranden i juni och juli 2011 har Högsta förvaltningsrätten utvidgat leverantörers talerätt i mål om offentlig upphandling.

Som vinnande leverantör är det nu möjligt att med stöd i Högsta förvaltningsdomstolens dom i det så kallade Arqdesignmålet* både yttra sig i mål som rör ens egna anbud och överklaga den dom som innebär att upphandlingen ska rättas genom att leverantören utesluts från en ny utvärdering.

En leverantör vars anbud är föremål för ett yrkande om rättelse, och därmed kan komma att påverkas negativt av den aktuella överprövningen, ska alltså med stöd i domen nu också ges tillfälle att yttra sig.

Det är domstolen som är skyldig att genom underrättelse låta den vinnande anbudsgivaren yttra sig och om så inte sker riskerar målet, om domen överklagas till kammarrätten, att återförvisas till förvaltningsrätten för förnyad handläggning. Det försenar givetvis upphandlingen och bör undvikas.

En leverantör som kan påverkas negativt av en överprövning behöver således inte vänta med att argumentera för sin sak genom att överklaga domen utan kan redan i processen i förvaltningsrätten tillvarata sin rätt.

Högsta förvaltningsdomstolen har i det så kallade Röke Buss-målet** utvecklat sin ståndpunkt i talerättsfrågan. I överprövningsprocessen, som ledde till att leverantörens anbud förkastades, hade leverantören inte fått möjlighet att yttra sig.
Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att det ”kunde ifrågasättas” om inte leverantören, vars anbud förkastats genom den lagakraftvunna domen i förvaltningsrätten, kunde överpröva det nya tilldelningsbeslutet som domen resulterade i. Domen kan tolkas som att Högsta förvaltningsdomstolen anser att leverantören har rätt att överpröva det nya tilldelningsbeslutet till följd av domen om leverantören inte fått möjlighet att yttra sig över argumentationen i den tidigare överprövningsprocessen.

Men som leverantör bör man tänka på att om man inte har överklagat förvaltningsrättens dom är det inte möjligt att sedan överklaga kammarrättens dom för att först i Högsta förvaltningsrätten träda in som part i målet.

I Högsta förvaltningsdomstolens dom i det så kallade Teliasoneramålet*** avvisades leverantörens överklagande i den situation som beskrivits.

En leverantör som vill ta tillvara sin rätt måste därför agera redan i förvaltningsrättens handläggning eller, vilket är sämre, senast vid förvaltningsrättens dom, och kan inte invänta kammarrättens beslut och först därefter ge sig in i rättsprocessen.

Om en konkurrent har ansökt om överprövning ska förvaltningsrätten enligt ovan nämnda domar på eget initiativ låta leverantörer som påverkas av målet komma till tals genom att låta dessa att yttra sig över handlingarna i målet. Vidare är det min tolkning att gällande rättsläge innebär att om flera överprövningar av en och samma upphandling sker bör dessa handläggas gemensamt.

Även om förvaltningsdomstolen självmant ska låta leverantörer yttra sig i målet om de påverkas av processen innebär den nya talerätten att det finns anledning för leverantörer att vara aktiva och bevaka de upphandlingar som man har deltagit i, för att se om eventuella överprövningar sker och om leverantören bör träda in som part i processen för att försvara sina intressen.

Det finns inget som hindrar att en leverantör hör av sig till domstolen och begär att få inkomma med yttrande, även om det inte bör vara nödvändigt för att leverantören ska få en möjlighet att yttra sig. En leverantör som kommer in på det sättet i en process, blir då motpart till den leverantör som ansökt om överprövning tillsammans med den upphandlande myndigheten.

Tidigare gällde att den leverantör som hade vunnit en upphandling, som sedan blev överprövad av en konkurrent och där målet i domstolen i princip enbart handlade om att den vinnande leverantörens anbud inte uppfyllde alla skall-krav, inte hade rätt att yttra sig i målet eller föra talan mot domen, även om den påverkade den vinnande leverantören och gick honom emot.

Den vinnande leverantören fick i stället invänta ett nytt tilldelningsbeslut, alternativt en ny upphandling, och kunde därefter ansöka om överprövning av det nya tilldelningsbeslutet.
Det ledde ofta till att upphandlingarna drog ut på tiden i onödan eftersom nya överprövningar oftast gjordes av de nya tilldelningsbesluten. Det pågick ibland i flera olika led och dessutom i flera olika instanser.


*Arqdesignmålet, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nummer 471-11
**Röke Buss-målet, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nummer 7311-10
***Teliasoneramålet, Högsta förvaltningsdomstolen nummer 4658-11Mer sånt? Fyll i din e-post så får du Upphandling24:s nyhetsbrev gratis.

Please don't insert text in the box below! Please don't insert text in the box below! Villkor


Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

Blog comments powered by Disqus

Aktuella konferenser


Fler nyheter från Upphandling24

- Upphandling24:

"Förbiser syftet med konkurrenslagen"

- Upphandling24:

Skatteverket tar ett fast grepp om sina resor


- Upphandling24:

Samtal bästa receptet


- Upphandling24:

Söker framtida behov


- Upphandling24:

"Efterträff ger bättre äldrevård"


- Upphandling24:

Han utrustar forskningslabb för miljarder


- Upphandling24:

Styckad upphandling en balansgång


- Upphandling24:

Så hanterar du varukorgen


- Upphandling24:

Fast pris gav kvalitet på skolmaten


- Upphandling24:

Staffanstorp först i Sverige


- Upphandling24:

Förberedelse är nyckeln i Järfälla

- Upphandling24:

Direktupphandlar åtta kossor


- Upphandling24:

Dålig avtalsuppföljning ger bakslag

Norrköping förlorar på luddigt avtal. Foto: IL Recycling.


- Upphandling24:

Så kan ett avtal tillfälligt stoppas


- Upphandling24:

Tjänstekoncession –
måste kunna överklagas

Pär Cronhult har drivit frågan om tjänstekoncession. Foto: DNV.


- Upphandling24:

De bevisar att
upphandling gör skillnad

Fereidoon Fani och Kristian Hemström upphandlar bort oljebaserade produkter. Foto: Kristian Peterhoff.


- Upphandling24:

Föräldraprotest mot upphandling


- Upphandling24:

Billigare buss med
gemensamma rekommendationer

Anna Grönlund vill få mer trafik för pengarna. Foto: Jashar Ghavampour.


- Upphandling24:

Skåne och Stockholm miljöbilsbäst


- Upphandling24:

Handplockade leverantörer
istället för att avropa

Lagar ska följas enligt Marie Fridén. Foto: Superstudio.


- Upphandling24:

Inget hinder för verksamhetsövergång

Sekos förbundsordförande Janne Rudén vill se krav på verksamhetsövergång. Foto Urban Orzolek.


- Upphandling24:

Äntligen avtal – ett år
efter tilldelningsbeslut

Hans Sundström behövde ett år för att baxa upphandlingen i hamn. Foto: Kammarkollegiet.


- Upphandling24:

Då kan domstolen
tlllfälligt stoppa ett avtal


- Upphandling24:

Nu kartläggs lönerna
för Sveriges upphandlare


- Upphandling24:

Små portioner uppmuntrar
lokala matproducenter

Linda Holdaj gör fler, men mindre, upphandlingar. Foto: Upphandlingscenter.


- Upphandling24:

Offentlig marknad
större än vi tidigare trott

Fredrik Tamm ser möjligheternas marknad. Foto: Doublecheck.


- Upphandling24:

Norsjö avbryter –
hotellet alltför slitet


- Upphandling24:

"Hållbarhet självklart prioriterat"

Åsa Romson misstror Konkurrensverket. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Uppsalas it-upphandling rullar på

Erik Pelling vill ha it-stopp. Foto: Klas-Herman Lundgren.


- Upphandling24:

Vårpropp utan upphandlingsnyheter

Vårproposition utan upphandlingsnyheter. Foto: Regeringskansliet.


- Upphandling24:

Utmärkt hållbarhetsarbete uppmärksammas

Pristagarna Henric Ernstson och Lars Nilsson (båda från Landstingsfastigheter i Värmland), Lotta Hallström och Kathrine Löfberg (Löfbergs), Sven Olsson (Landstingsfastigheter) samt Sven-Olof Ryding (Miljöstyrningsrådet). Foto: Jon Röhne.


- Upphandling24:

"Fortsatt fokus på e-förvaltning"

Annika Bränström vill se en fortsättning. Foto: Bolagsverket.


- Upphandling24:

Upphandlingscenter växer
och växlar chef

Anders Karlin byter Colligio mot Upphandlingscenter. Foto: Ulf Palm.


- Upphandling24:

Försökte göra allt rätt
– fick rekordböter

Konkurrensverket kräver Haninge Bostäder på maximala bötesbeloppet. Foto: Catharina Biesèrt.


- Upphandling24:

Enklare samarbeta om
upphandlingar inom EU


- Upphandling24:

Nya spårvagnarna blir försenade


- Upphandling24:

Tredje gången gillt när vinnaren vägrar

Lisbeth Johnson tvingas till omstart. Foto: Dan-Åke Wälivaara.

Sök på Upphandling24

Magasinet Upphandling24

Upphandling24 nummer 1 ute nu!
  • Allt om nya EU-direktiven
  • Stoppa vinster i välfärden? Jurister debatterar
  • Upphandlare gillar extern granskning


Sök kurser om offentlig upphandling. Skriv in ett sökord i rutan eller välj någon kurskategori ur listan och klicka på knappen Sök.


Söker du upphandlare till offentlig sektor, privat inköpare eller anbudsansvarig? Kontakta Anna Nordgren för att få in ditt jobberbjudande här och i Upphandling24:s karriärbrev.

Lediga jobb, Bid Manager

Lediga jobb, inköpare

Om Upphandling24

Om Upphandling24

Jag vill prenumerera på Upphandling24:s nyhetsbrev

Det är helt kostnadsfritt och breven utkommer en gång per vecka.


Ja tack, jag vill även ha brevet med karriär och lediga tjänsterPlease don't insert text in the box below!


*Obligatorisk uppgift

Efterlysning

Hjälp oss hitta upphandlingskonsulter

Lediga jobb, inköpare

Den här sajten använder sig av cookies. Mer information här.
Gratis nyhetsbrev

Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Bo Nordlin

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm

Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm

Telefon växel: 08-453 60 00

Prenumerationsärenden:
Mejla Uh24@pressdata.se eller
ring 08-799 62 53.