- Upphandling24:

Dom ger leverantörer nya möjligheter att klaga

Av

Efter tre avgöranden i juni och juli 2011 har Högsta förvaltningsrätten utvidgat leverantörers talerätt i mål om offentlig upphandling.

Som vinnande leverantör är det nu möjligt att med stöd i Högsta förvaltningsdomstolens dom i det så kallade Arqdesignmålet* både yttra sig i mål som rör ens egna anbud och överklaga den dom som innebär att upphandlingen ska rättas genom att leverantören utesluts från en ny utvärdering.

En leverantör vars anbud är föremål för ett yrkande om rättelse, och därmed kan komma att påverkas negativt av den aktuella överprövningen, ska alltså med stöd i domen nu också ges tillfälle att yttra sig.

Det är domstolen som är skyldig att genom underrättelse låta den vinnande anbudsgivaren yttra sig och om så inte sker riskerar målet, om domen överklagas till kammarrätten, att återförvisas till förvaltningsrätten för förnyad handläggning. Det försenar givetvis upphandlingen och bör undvikas.

En leverantör som kan påverkas negativt av en överprövning behöver således inte vänta med att argumentera för sin sak genom att överklaga domen utan kan redan i processen i förvaltningsrätten tillvarata sin rätt.

Högsta förvaltningsdomstolen har i det så kallade Röke Buss-målet** utvecklat sin ståndpunkt i talerättsfrågan. I överprövningsprocessen, som ledde till att leverantörens anbud förkastades, hade leverantören inte fått möjlighet att yttra sig.
Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att det ”kunde ifrågasättas” om inte leverantören, vars anbud förkastats genom den lagakraftvunna domen i förvaltningsrätten, kunde överpröva det nya tilldelningsbeslutet som domen resulterade i. Domen kan tolkas som att Högsta förvaltningsdomstolen anser att leverantören har rätt att överpröva det nya tilldelningsbeslutet till följd av domen om leverantören inte fått möjlighet att yttra sig över argumentationen i den tidigare överprövningsprocessen.

Men som leverantör bör man tänka på att om man inte har överklagat förvaltningsrättens dom är det inte möjligt att sedan överklaga kammarrättens dom för att först i Högsta förvaltningsrätten träda in som part i målet.

I Högsta förvaltningsdomstolens dom i det så kallade Teliasoneramålet*** avvisades leverantörens överklagande i den situation som beskrivits.

En leverantör som vill ta tillvara sin rätt måste därför agera redan i förvaltningsrättens handläggning eller, vilket är sämre, senast vid förvaltningsrättens dom, och kan inte invänta kammarrättens beslut och först därefter ge sig in i rättsprocessen.

Om en konkurrent har ansökt om överprövning ska förvaltningsrätten enligt ovan nämnda domar på eget initiativ låta leverantörer som påverkas av målet komma till tals genom att låta dessa att yttra sig över handlingarna i målet. Vidare är det min tolkning att gällande rättsläge innebär att om flera överprövningar av en och samma upphandling sker bör dessa handläggas gemensamt.

Även om förvaltningsdomstolen självmant ska låta leverantörer yttra sig i målet om de påverkas av processen innebär den nya talerätten att det finns anledning för leverantörer att vara aktiva och bevaka de upphandlingar som man har deltagit i, för att se om eventuella överprövningar sker och om leverantören bör träda in som part i processen för att försvara sina intressen.

Det finns inget som hindrar att en leverantör hör av sig till domstolen och begär att få inkomma med yttrande, även om det inte bör vara nödvändigt för att leverantören ska få en möjlighet att yttra sig. En leverantör som kommer in på det sättet i en process, blir då motpart till den leverantör som ansökt om överprövning tillsammans med den upphandlande myndigheten.

Tidigare gällde att den leverantör som hade vunnit en upphandling, som sedan blev överprövad av en konkurrent och där målet i domstolen i princip enbart handlade om att den vinnande leverantörens anbud inte uppfyllde alla skall-krav, inte hade rätt att yttra sig i målet eller föra talan mot domen, även om den påverkade den vinnande leverantören och gick honom emot.

Den vinnande leverantören fick i stället invänta ett nytt tilldelningsbeslut, alternativt en ny upphandling, och kunde därefter ansöka om överprövning av det nya tilldelningsbeslutet.
Det ledde ofta till att upphandlingarna drog ut på tiden i onödan eftersom nya överprövningar oftast gjordes av de nya tilldelningsbesluten. Det pågick ibland i flera olika led och dessutom i flera olika instanser.


*Arqdesignmålet, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nummer 471-11
**Röke Buss-målet, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nummer 7311-10
***Teliasoneramålet, Högsta förvaltningsdomstolen nummer 4658-11Mer sånt? Fyll i din e-post så får du Upphandling24:s nyhetsbrev gratis.

Please don't insert text in the box below! Please don't insert text in the box below! Villkor


Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

Blog comments powered by Disqus

Aktuella konferenser


Fler nyheter från Upphandling24

- Upphandling24:

Satsar hårt på offentlig sektor

- Upphandling24:

Skatteverket tar ett fast grepp om sina resor


- Upphandling24:

Samtal bästa receptet


- Upphandling24:

Söker framtida behov


- Upphandling24:

"Efterträff ger bättre äldrevård"


- Upphandling24:

Han utrustar forskningslabb för miljarder


- Upphandling24:

Styckad upphandling en balansgång


- Upphandling24:

Så hanterar du varukorgen


- Upphandling24:

Fast pris gav kvalitet på skolmaten


- Upphandling24:

Staffanstorp först i Sverige


- Upphandling24:

Förberedelse är nyckeln i Järfälla

- Upphandling24:

Så lyckas du med miljökraven


- Upphandling24:

Vinterns el är upphandlad

Mälarenergi hjälper till att trygga elförsörjningen i vinter. Foto: Lasse Fredriksson.


- Upphandling24:

Oklar praxis om förtydligande av anbud

Fredrik Linder och Mikael Dubois, Hamilton advokatbyrå.


- Upphandling24:

Strök krav efter
flyttföretagens protester


- Upphandling24:

Oenighet om vem
som kör under processen

Borgholmsoenighet om rätta vägen. Foto: Erik Andersson.


- Upphandling24:

Socialdemokrater vill se
fristående upphandlingsstöd

Ardalan Shekarabi förespråkar fristående stödmyndighet. Foto: Socialdemokraterna.


- Upphandling24:

Skallkrav diskvalificerar pensionär


- Upphandling24:

Malmömodell för vuxenutbildning

Andreas Schönström öppnar för små utbildningsföretag. Foto: Ateljé Brorson.


- Upphandling24:

Upphandlingssekretess slår
mot kommunal planering


- Upphandling24:

Två intervjuer fäller trafikupphandling

Ny utvärdering krävs i stora linjebussupphandlingen. Foto: Värmlandstrafik.


- Upphandling24:

”Vi har konsulterat
affärsjuridisk expertis”


- Upphandling24:

Konkurrensverket stämmer
tre flyttföretag

Per Karlsson värnar konkurrensen. Foto: Catharia Biesèrt.


- Upphandling24:

Sänkta takpriser kompenserar
utebliven konkurrens


- Upphandling24:

Hur kan myndigheter samarbeta över gränserna?

Therese Eriksson, Joakim Lavér och Erik Gadman vid Hannes Snellman advokatbyrå.


- Upphandling24:

Andra gången ska svida mer


- Upphandling24:

Upphandling genom rabatt döms ut

Jonas Rastad vill kunna fortsätta att pressa priset. Foto: Christiaan Dirksen.


- Upphandling24:

Värmlandskommuner
frias i högsta instans


- Upphandling24:

"OPS höjer byggkvaliteten"

Almedalsbebatt om OPS-upphandling. Foto: Elin Holmberg.


- Upphandling24:

Nya upphandlingslagar kommer 2016

Stefan Attefall förbereder lagändringar. Foto: Regeringskansliet.


- Upphandling24:

Nya direktiven klargör om leverantörsbyte

Olof Larsberger och Joakim Lavér, Hannes Snellman advokatbyrå.


- Upphandling24:

Böter för stora avtalsändringar


- Upphandling24:

Uppsalas brådska blir fall för rätten

Ingen vidare schysst process enligt Maria Gardfjell. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Dalatrafiks avtal får bestå –
bussarna måste rulla


- Upphandling24:

Dyrare buss med
särkrav i upphandlingarna

Lars Annerberg ser särkraven som fördyrande. Foto: Jashar Ghavampour.


- Upphandling24:

"Hoppas på snabbt besked"

Peter Adanko hoppas på snabbt besked. Foto: Upphandling24.


- Upphandling24:

Tidig dialog enligt norsk modell

Lena Heldén förespråkar dialog enligt norskt recept. Foto: Karin Fjell.

Sök på Upphandling24

Magasinet Upphandling24

Upphandling24 nummer 3 ute nu!
  • Partierna säger om upphandling
  • Trafikverket testar totalentreprenad
  • EU-direktiv gör samarbete enklare


Sök kurser om offentlig upphandling. Skriv in ett sökord i rutan eller välj någon kurskategori ur listan och klicka på knappen Sök.


Söker du upphandlare till offentlig sektor, privat inköpare eller anbudsansvarig? Kontakta Anna Nordgren för att få in ditt jobberbjudande här och i Upphandling24:s karriärbrev.

Lediga jobb, Bid Manager

Lediga jobb, inköpare

Upphandling24 på Facebook

Om Upphandling24

Om Upphandling24

Jag vill prenumerera på Upphandling24:s nyhetsbrev

Det är helt kostnadsfritt och breven utkommer en gång per vecka.


Ja tack, jag vill även ha brevet med karriär och lediga tjänsterPlease don't insert text in the box below!


*Obligatorisk uppgift

Efterlysning

Hjälp oss hitta upphandlingskonsulter

Lediga jobb, inköpare

Den här sajten använder sig av cookies. Mer information här.
Gratis nyhetsbrev

Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Bo Nordlin

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm

Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm

Telefon växel: 08-453 60 00

Prenumerationsärenden:
Mejla Uh24@pressdata.se eller
ring 08-799 62 53.