Norrbottens läns landsting håller tillsammans med Almega på att starta ett branschråd för offentlig upphandling av servicetjänster i Norrbotten och Västerbotten. Modellen hämtas från Stockholm där samma typ av branschråd funnits i flera år.

– Erfarenheterna av branschråd för att diskutera goda exempel är mycket positiva, säger Ted Ekman, näringspolitisk expert vid Almega.

Tillsammans med Teija Joona, verksamhetschef vid Norrbottens läns landsting, håller han nu som bäst på att rekrytera deltagare till det första branschrådet i norr. Ett inledande möte är planerat till april – därefter är tanken att träffas en gång i kvartalet.

– Denna dialogform bidrar helt klart till bättre upphandlingar.

Målsättningen är att rekrytera 10–15 deltagare som representerar upphandling, verksamhet och leverantörer. Större än så bör gruppen inte bli för att inte hämma diskussionerna, menar Ted Ekman som betonar att det är fritt fram att bjuda in experter och föreläsare.

– I rådet diskuteras inte enskilda affärer. Syftet är att sprida goda exempel, lära av varandra och skapa förståelse mellan köpare och leverantör.

Till resultaten av Stockholmsrådets arbete hör metoden ”extern remiss”. Upphandlare och verksamhetsansvariga kan med hjälp av den externa remissen fånga upp idéer och synpunkter från branschens företag innan förfrågningsunderlaget annonseras.

– Genom att tidigt ta bort onödiga, olämpliga, eller kanske till och med olagliga krav minskar antalet frågor, avbrutna upphandlingar och överprövningar, menar Ted Ekman som berättar att den externa remissen använts vid Stockholms läns landstings batteriupphandling.

Branschrådstankar finns på många olika håll i landet. Ted Ekman hoppas är att även kunna bistå Region Skåne med att etablera ett råd i syd.