Konkurrensverket kräver Luleå tekniska universitet, LTU, på upphandlingsskadeavgift. LTU har brutit mot LOU genom att i mars, maj och september köpa reklamtjänster från Carat utan föregående annonsering.

Värdet på de otillåtna direktupphandlingarna, som avser platsannonser, uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor. Fast i själva verket handlar det om ett mer långvarigt samarbete för vilket Carat fakturerat cirka 15 miljoner kronor. Konkurrensverket väljer dock, på grund av preskription och processtekniska skäl, att begränsa sig till ett mindre antal köp.

Konkurrensverket finner inte några omständigheter som kunnat utgöra skäl för att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, alternativt synnerliga skäl i övrigt.

Det bötesbelopp som övervakande myndighet kräver av universitet är 100 000 kronor. Eftersom det handlat om upprepat felbeteende anser ansöker Konkurrensverket om att förvaltningsrätten ska utdöma en högre upphandlingsskadeavgift än i normalfallet.

Detta är inte första gången i ”upphandlingshetluften” för varken Luleå tekniska universitet eller Carat. LTU har på kort tid fällts för flera tveksamma tryckeriupphandlingar, varav en med vad som tros vara falska papper.

Carat har tidigare fått lagvidriga beställningar från Försvarsmakten. Försvarets vidlyftiga medieinköp har även granskats av åklagare, dock utan att åtal väckts.