Från och med den 1 oktober kommer Haninge och Nynäshamns kommuner att genomföra alla sina upphandlingar tillsammans. Syftet med samarbetet är att öka effektiviteten, rättsäkerheten och kvaliteten i upphandlingarna.

Haninge kommun upphandlar idag varor och tjänster för ungefär var fjärde skattekrona. Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande, säger att samordningen ger större möjligheter att möta upphandlingslagstiftningens ökade krav.

Samtidigt finns det självklart också en ekonomisk uppsida. Syftet är att använda de ekonomiska resurserna så effektivt så möjligt:

– Genom att samarbeta med andra blir vi en tyngre förhandlingspart i upphandlingsarbetet.

Idag har Haninge fem upphandlare och Nynäshamn tre. Jörn Karlsson, ekonomidirektör och tillförordnad upphandlingschef i Haninge, berättar att sammanslagna upphandlingsenheten kommer att ingå i Haninge kommuns organisation.

– Vi letar nu efter en chef som kan leda den nya organisationen med ungefär åtta medarbetare.

Rent praktiskt bildas en gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd, som kommer att genomföra framtida upphandlingar.

Jörn Karlsson berättar att upphandlingssamarbete inte är nytt för Haninge och Nynäshamn. De båda kommunerna har tidigare gjort enskilda upphandlingar tillsammans, ett samarbete som nu alltså formaliseras och breddas.

– Diskussionerna om att slå ihop våra påsar inom upphandlingsområdet är inte nya och vi hade länge förhoppningen att kunna knyta fler kommuner på Södertörn till samarbetet.