Det har blivit allt större fokus på upphandling och inköp. Behovet av upphandlare har aldrig varit större än nu. Både offentlig sektor och privata företag har förstått potentialen och värdet av en professionell yrkeskår.

– Konkurrensen om medarbetarna ökar, säger Hans-Gunnar Gustavsson, vd för Hagust, som noterat att både det offentliga och privata söker nya vägar för att hitta kvalificerade medarbetare.

För ett knappt år sedan började Hans-Gunnar Gustavsson få förfrågningar kring rekrytering av inköpare och upphandlare. Tillsammans med en kollega med en bakgrund inom personalförsörjning började han att fundera hur man skulle kunna bidra en effektivare rekryteringsprocess.

– Det är kul när ett koncept är kunddrivet.

Han vill inte gå in i detaljer kring vad som är nytt i rekryteringsmodellen. Det är en del av affärsidén, säger Hans-Gunnar Gustavsson, som ändå beskriver urvalsarbetet på följande sätt:

– Vi simulerar kandidaternas förmåga inom olika områden, exempelvis hur stark är personens förmåga till beslutsfattande, hur är förståelsen för helheter och komplexa situationer, långsiktigt och strategiskt handlande och en del andra intressanta frågeställningar.

Branschkunskap blir allt viktigare för att hitta förmågorna. Att rekryterare och arbetssökande har samma bakgrund beskrivs därför som viktigt för träffsäkerheten.

– Vi kan på så sätt föra en mer direkt dialog. Det gäller både med vår uppdragsgivare och med kandidaterna till jobbet.