Den vanligaste anledningen till att tjänstemännen tvingas jobba när de egentligen är hemma för vård av sjukt barn är att det helt enkelt inte finns någon att lämna över arbetsuppgifterna till.

Vobba, som fenomenet kallas, har blivit så pass vanligt att själva ordet togs in på Språkrådets lista över årets nya modeord.

Tre av fyra tillfrågade i Unionens undersökning svarar att de vobbar, och av dem uppger hälften att det alltid eller ofta gör det när barnet/barnen är sjuka.

Det är stor skillnad mellan tjänstemän i glesbygd och i storstad. Den sistnämnda gruppen säger att de alltid vobbar, medan tjänstemännen i glesbygden oftare uppger att de aldrig gör det.

Undersökningen, som genomförts av Novus, omfattar 1000 tjänstemän i privat sektor med barn upp till 16 år.