Enligt Staffan Bruzelius, vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Bemannia, är det viktigt att anbud undertecknas av rätt person. I Finansinspektionens upphandling av bemanningstjänster var Bemannias bud undertecknat behörig firmatecknare, vilket de båda konkurrenternas handlingar inte var.

Fast varken kammarrätten eller Högsta förvaltningsrätten lät sig inte övertygas om att undertecknarfrågan var värd en prövning. Det betyder att Finansinspektionens krav på ”behörig företrädare” står sig.

Är det dags för dig att gilla läget?

– Jag tycker jag fortfarande att det hela är fel. Det här betyder ju att gårdskatten kan skriva under…

Varför skulle inte exempelvis en försäljningschef kunna skriva under ett anbud – och sedan i efterhand ordna fram en fullmakt?

– Det handlar ju om att binda ett bolag vid en upphandling. I det här fallet var det en affär i 40-miljonersklassen.

Vad hade du hoppats med din överprövning?

– Jag hade hoppats på prövningstillstånd. Inte bara för Bemannias skull, utan för allas rättsäkerhet, tycker jag att den här frågan är värd ett principiellt svar.

– Varför ska det vara otydligt och tveksamt? Ska inte det vara rätt när det handlar om så stora pengar och värden vid dessa upphandlingar?