Från den 1 maj kommer skolorna i Tranås kommun att städas av Samhall. Samtidigt tar ISS Facility Service över städningen av kommunens övriga lokaler. Tidigare har Tranåsbostäder skött städningen – som nu alltså upphandlats på marknaden.

Intresset för uppdragen har varit stort. Mikael Magnusson, upphandlingssamordnare på Tranås kommun, berättar att upphandlingen var delad i två delar, skolor och övriga lokaler.

– Företagen kunde lämna anbud på båda delarna eller bara en av dem.

På skolstädningen inkom sju anbud. Sex företag kämpade om att få städa de övriga lokalerna.

– Förvånansvärt många anbud med tanke på att det är kort varsel.

Samhall begär 249 535 kronor i månaden för att hålla skolorna rena och fräscha. ISS vill ha 271 961 kronor per månad för kommunens övriga lokaler.

Mikael Magnusson poängterar att det inte bara är priset som avgjorde. I inbjudan, som är på sammanlagt 14 sidor, finns ett stort antal skall-krav på bland annat kvalitet.

– Uppfylls inte dessa krav har vi rätt att avbryta samarbetet.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas fram till den 23 mars.