- Upphandling24:

Vad får jag ändra i förfrågningsunderlaget?

Av

Det är ofta under anbudstiden som upphandlande myndigheter blir varse om att ett förfrågningsunderlag har brister.

Det saknas tydliga regler i LOU som reglerar i vilken utsträckning man kan göra kompletteringar och ändringar av förfrågningsunderlag under anbudstiden. Man får dock vidta vissa åtgärder för att klargöra eventuella brister och otydligheter i förfrågningsunderlag innan anbuden ges in. Men det får inte vara fråga om väsentliga förändringar i förhållande till det ursprungliga förfrågningsunderlaget.

Om en upphandlande myndighet vill göra en komplettering eller ändring till förfrågningsunderlaget måste myndigheten inledningsvis konstatera om det innebär en förändring i förhållande till det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Om svaret är ja på den frågan uppkommer nästa fråga: är ändringen väsentlig? Detta får bedömas från fall till fall med hänsyn tagen till de grundläggande principerna för upphandling.

Av intresse för bedömningen är då bland annat orsakerna till förändringen, omfattningen och betydelsen av den, vid vilken tidpunkt den infördes och om åtgärder vidtagits för att motverka eventuella negativa konsekvenser av förändringen. I samband med bedömningen ska även tas hänsyn till i vilken utsträckning en ändring påverkar leverantörernas vilja och/eller möjlighet att lämna anbud.

Enligt praxis från domstolar kan man utgå från att en ändring av ett skall-krav normalt alltid ska ses som en väsentlig förändring. När det gäller ändring av skall-krav har emellertid domstolarna godkänt ändringar som varit marginella i förhållande till upphandlingsföremålet som helhet samt då ändringen gjorts i god tid före sista dag för inlämnande av anbud.

I det aktuella fallet hade leverantörerna en (1) månad på sig för att anpassa sina anbud till ändringen vilket ansågs vara tillräckligt. I ett annat fall har en komplettering av ett förfrågningsunderlag med en promemoria två (2) dagar före anbudstidens utgång ansett vara försent då kompletteringen medförde ytterligare insatser för leverantörerna. I ytterligare ett fall har åtta (8) dagar ansetts vara för kort tid före anbudslämning för att göra förändringar i förfrågningsunderlag.

Vad kan man då göra om man måste göra en ändring i förfrågningsunderlaget relativt sent under anbudstiden? Ett sätt är att förlänga anbudstiden. Det gäller då att se till att förlängningen av anbudstiden blir så pass lång att leverantörerna får tillräckligt med tid på sig att anpassa sina anbud. Ytterligare ett sätt att begränsa eventuella negativa effekter så mycket som möjligt är att säkerställa att alla leverantörer som hämtat ut förfrågningsunderlaget faktiskt får del av ändringar som görs.

Man kan dock konstatera att väsentliga förändringar i förfrågningsunderlaget, i vart fall i ett sent skede under anbudstiden, normalt inte godtas av domstolar och att det inte går att hantera dessa förändringar som kompletteringar eller ändringar inom ramen för en pågående upphandling. I stället bör den pågående upphandlingen avbrytas och en ny upphandling annonseras.Mer sånt? Fyll i din e-post så får du Upphandling24:s nyhetsbrev gratis.

Please don't insert text in the box below! Please don't insert text in the box below! Villkor


Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

Blog comments powered by Disqus

Aktuella konferenser


Fler nyheter från Upphandling24

- Upphandling24:

De bevisar att
upphandling gör skillnad

- Upphandling24:

Skatteverket tar ett fast grepp om sina resor


- Upphandling24:

Samtal bästa receptet


- Upphandling24:

Söker framtida behov


- Upphandling24:

"Efterträff ger bättre äldrevård"


- Upphandling24:

Han utrustar forskningslabb för miljarder


- Upphandling24:

Styckad upphandling en balansgång


- Upphandling24:

Så hanterar du varukorgen


- Upphandling24:

Fast pris gav kvalitet på skolmaten


- Upphandling24:

Staffanstorp först i Sverige


- Upphandling24:

Förberedelse är nyckeln i Järfälla

- Upphandling24:

Föräldraprotest mot upphandling


- Upphandling24:

Billigare buss med
gemensamma rekommendationer

Anna Grönlund vill få mer trafik för pengarna. Foto: Jashar Ghavampour.


- Upphandling24:

Skåne och Stockholm miljöbilsbäst


- Upphandling24:

Handplockade leverantörer
istället för att avropa

Lagar ska följas enligt Marie Fridén. Foto: Superstudio.


- Upphandling24:

Inget hinder för verksamhetsövergång

Sekos förbundsordförande Janne Rudén vill se krav på verksamhetsövergång. Foto Urban Orzolek.


- Upphandling24:

Äntligen avtal – ett år
efter tilldelningsbeslut

Hans Sundström behövde ett år för att baxa upphandlingen i hamn. Foto: Kammarkollegiet.


- Upphandling24:

Då kan domstolen
tlllfälligt stoppa ett avtal


- Upphandling24:

Nu kartläggs lönerna
för Sveriges upphandlare


- Upphandling24:

Små portioner uppmuntrar
lokala matproducenter

Linda Holdaj gör fler, men mindre, upphandlingar. Foto: Upphandlingscenter.


- Upphandling24:

Offentlig marknad
större än vi tidigare trott

Fredrik Tamm ser möjligheternas marknad. Foto: Doublecheck.


- Upphandling24:

Norsjö avbryter –
hotellet alltför slitet


- Upphandling24:

"Hållbarhet självklart prioriterat"

Åsa Romson misstror Konkurrensverket. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Uppsalas it-upphandling rullar på

Erik Pelling vill ha it-stopp. Foto: Klas-Herman Lundgren.


- Upphandling24:

Vårpropp utan upphandlingsnyheter

Vårproposition utan upphandlingsnyheter. Foto: Regeringskansliet.


- Upphandling24:

Utmärkt hållbarhetsarbete uppmärksammas

Pristagarna Henric Ernstson och Lars Nilsson (båda från Landstingsfastigheter i Värmland), Lotta Hallström och Kathrine Löfberg (Löfbergs), Sven Olsson (Landstingsfastigheter) samt Sven-Olof Ryding (Miljöstyrningsrådet). Foto: Jon Röhne.


- Upphandling24:

"Fortsatt fokus på e-förvaltning"

Annika Bränström vill se en fortsättning. Foto: Bolagsverket.


- Upphandling24:

Upphandlingscenter växer
och växlar chef

Anders Karlin byter Colligio mot Upphandlingscenter. Foto: Ulf Palm.


- Upphandling24:

Försökte göra allt rätt
– fick rekordböter

Konkurrensverket kräver Haninge Bostäder på maximala bötesbeloppet. Foto: Catharina Biesèrt.


- Upphandling24:

Enklare samarbeta om
upphandlingar inom EU


- Upphandling24:

Nya spårvagnarna blir försenade


- Upphandling24:

Tredje gången gillt när vinnaren vägrar

Lisbeth Johnson tvingas till omstart. Foto: Dan-Åke Wälivaara.


- Upphandling24:

”Inte bra att Konkurrensverket
får allt ansvar”

Jonas Eriksson tycker inte att Konkurrensverket ska få hela ansvaret. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Stoppar kommunal tjänsteförsäljning

Dan Sjöblom sänder ett budskap. Foto: Håkan Flank.


- Upphandling24:

Okej att avbryta på
grund av politisk oenighet

Waxholsmbolaget får avbryta. Foto: Kenneth Hellman.


- Upphandling24:

Sjuksköterskan som växlade över till upphandling

Sofia Karlsson gör ett tvärt karriärskifte. Foto: Per-Erik Jäderberg.

Sök på Upphandling24

Magasinet Upphandling24

Upphandling24 nummer 1 ute nu!
  • Allt om nya EU-direktiven
  • Stoppa vinster i välfärden? Jurister debatterar
  • Upphandlare gillar extern granskning


Sök kurser om offentlig upphandling. Skriv in ett sökord i rutan eller välj någon kurskategori ur listan och klicka på knappen Sök.


Söker du upphandlare till offentlig sektor, privat inköpare eller anbudsansvarig? Kontakta Anna Nordgren för att få in ditt jobberbjudande här och i Upphandling24:s karriärbrev.

Lediga jobb, Bid Manager

Lediga jobb, inköpare

Om Upphandling24

Om Upphandling24

Jag vill prenumerera på Upphandling24:s nyhetsbrev

Det är helt kostnadsfritt och breven utkommer en gång per vecka.


Ja tack, jag vill även ha brevet med karriär och lediga tjänsterPlease don't insert text in the box below!


*Obligatorisk uppgift

Efterlysning

Hjälp oss hitta upphandlingskonsulter

Lediga jobb, inköpare

Den här sajten använder sig av cookies. Mer information här.
Gratis nyhetsbrev

Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Bo Nordlin

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm

Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm

Telefon växel: 08-453 60 00

Prenumerationsärenden:
Mejla Uh24@pressdata.se eller
ring 08-799 62 53.