- Upphandling24:

Vad får jag ändra i förfrågningsunderlaget?

Av

Det är ofta under anbudstiden som upphandlande myndigheter blir varse om att ett förfrågningsunderlag har brister.

Det saknas tydliga regler i LOU som reglerar i vilken utsträckning man kan göra kompletteringar och ändringar av förfrågningsunderlag under anbudstiden. Man får dock vidta vissa åtgärder för att klargöra eventuella brister och otydligheter i förfrågningsunderlag innan anbuden ges in. Men det får inte vara fråga om väsentliga förändringar i förhållande till det ursprungliga förfrågningsunderlaget.

Om en upphandlande myndighet vill göra en komplettering eller ändring till förfrågningsunderlaget måste myndigheten inledningsvis konstatera om det innebär en förändring i förhållande till det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Om svaret är ja på den frågan uppkommer nästa fråga: är ändringen väsentlig? Detta får bedömas från fall till fall med hänsyn tagen till de grundläggande principerna för upphandling.

Av intresse för bedömningen är då bland annat orsakerna till förändringen, omfattningen och betydelsen av den, vid vilken tidpunkt den infördes och om åtgärder vidtagits för att motverka eventuella negativa konsekvenser av förändringen. I samband med bedömningen ska även tas hänsyn till i vilken utsträckning en ändring påverkar leverantörernas vilja och/eller möjlighet att lämna anbud.

Enligt praxis från domstolar kan man utgå från att en ändring av ett skall-krav normalt alltid ska ses som en väsentlig förändring. När det gäller ändring av skall-krav har emellertid domstolarna godkänt ändringar som varit marginella i förhållande till upphandlingsföremålet som helhet samt då ändringen gjorts i god tid före sista dag för inlämnande av anbud.

I det aktuella fallet hade leverantörerna en (1) månad på sig för att anpassa sina anbud till ändringen vilket ansågs vara tillräckligt. I ett annat fall har en komplettering av ett förfrågningsunderlag med en promemoria två (2) dagar före anbudstidens utgång ansett vara försent då kompletteringen medförde ytterligare insatser för leverantörerna. I ytterligare ett fall har åtta (8) dagar ansetts vara för kort tid före anbudslämning för att göra förändringar i förfrågningsunderlag.

Vad kan man då göra om man måste göra en ändring i förfrågningsunderlaget relativt sent under anbudstiden? Ett sätt är att förlänga anbudstiden. Det gäller då att se till att förlängningen av anbudstiden blir så pass lång att leverantörerna får tillräckligt med tid på sig att anpassa sina anbud. Ytterligare ett sätt att begränsa eventuella negativa effekter så mycket som möjligt är att säkerställa att alla leverantörer som hämtat ut förfrågningsunderlaget faktiskt får del av ändringar som görs.

Man kan dock konstatera att väsentliga förändringar i förfrågningsunderlaget, i vart fall i ett sent skede under anbudstiden, normalt inte godtas av domstolar och att det inte går att hantera dessa förändringar som kompletteringar eller ändringar inom ramen för en pågående upphandling. I stället bör den pågående upphandlingen avbrytas och en ny upphandling annonseras.Mer sånt? Fyll i din e-post så får du Upphandling24:s nyhetsbrev gratis.

Please don't insert text in the box below! Please don't insert text in the box below! Villkor


Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

Blog comments powered by Disqus

Aktuella konferenser


Fler nyheter från Upphandling24

- Upphandling24:

Ointresse för kvalitet och smak

- Upphandling24:

Skatteverket tar ett fast grepp om sina resor


- Upphandling24:

Samtal bästa receptet


- Upphandling24:

Söker framtida behov


- Upphandling24:

"Efterträff ger bättre äldrevård"


- Upphandling24:

Han utrustar forskningslabb för miljarder


- Upphandling24:

Styckad upphandling en balansgång


- Upphandling24:

Så hanterar du varukorgen


- Upphandling24:

Fast pris gav kvalitet på skolmaten


- Upphandling24:

Staffanstorp först i Sverige


- Upphandling24:

Förberedelse är nyckeln i Järfälla

- Upphandling24:

Kammarrätten släpper igenom
engelska anbudsbilagor


- Upphandling24:

"Alla våra projekt är unika"

Jonas Melén, inköpare på Trafikverket.


- Upphandling24:

ACR tar fjärde största flygplatsen

På bagagebandet vid Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Foto: Fredrik Bjelkerud.


- Upphandling24:

"Omoraliskt att politiker lämnar anbud"

Kjell Jansson tycker att politiker ska hålla sig utanför kommunala affärer. Foto: Norrtälje kommun.


- Upphandling24:

Din tur vill se bättre anbud

Annica Kjellin vill se bättre konkurrens. Foto: Din tur.


- Upphandling24:

Regeringens önskemål
– synnerlig brådska?


- Upphandling24:

Statligt e-arkiv om två år

Stefan Attefall ser många fördelar med myndighetsgemensamt e-arkiv. Foto: Johan Ödmann.


- Upphandling24:

Tvetydig dom om direktupphandling


- Upphandling24:

Student Consulting fortsätter i Boden

Tobias Lindfors levererar vikarier till Bodens kommun. Foto: Student Consulting.


- Upphandling24:

Kalmar öppnar för småskaliga producenter

Anders Andersson ser många fördelar med nya samlastningscentralen. Foto: Jan Magnusson.


- Upphandling24:

Hårda straff för saltade fakturor


- Upphandling24:

Dåliga arbetsförhållanden grumlar festivalglädje

Malmöfestivalen inleds på fredagskvällen. Foto: Lars Bendroth.


- Upphandling24:

Realistisk syn på onödiga skallkrav


- Upphandling24:

Vill betala för att få ramavtal

Ett seriöst bud säger Hans Makander. Foto: Manpower.


- Upphandling24:

Upphandla it och konsulter
- fyllig konferens i två dagar


- Upphandling24:

Stoppar åttaårigt ramavtal

Torupstvättens personal får andrum. Foto: Berendsen.


- Upphandling24:

Kräver ny lag eller förtydligande

Ali Esbati vill se ny lag eller förtydligande av befintlig lagstiftning. Foto: Vänsterpartiet.


- Upphandling24:

"Krav på kollektivavtal är inte okej"


- Upphandling24:

Personalövertagande blir valfråga

Karin Svensson Smith kräver personalövertagande. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Umeå vill inte bli skatteparadisfritt


- Upphandling24:

Kommek breddar årets mässa

Mikael Damberg hör till Kommeks debattörer. Foto: Anders Löwdin.


- Upphandling24:

Premiestopp fördyrar bilupphandling

Anna Elvkull varnar för att pengarna snart är slut. Foto: Andreas Johansson.


- Upphandling24:

Svårt att få upphandlad busstrafik lönsam

Arrivabuss på väg. Foto: Lasse Burell.


- Upphandling24:

Hjärtat vinner i Sörmland


- Upphandling24:

Fritt fram att skaffa beslutsstöd


- Upphandling24:

Inköpscentral i konkurs


- Upphandling24:

Uppsala med i 100-procentsklubben

Charlotta Frenander har ett 100-procentsmål. Foto: Stewen Quigley.

Sök på Upphandling24

Magasinet Upphandling24

Upphandling24 nummer 3 ute nu!
  • Partierna säger om upphandling
  • Trafikverket testar totalentreprenad
  • EU-direktiv gör samarbete enklare


Sök kurser om offentlig upphandling. Skriv in ett sökord i rutan eller välj någon kurskategori ur listan och klicka på knappen Sök.


Söker du upphandlare till offentlig sektor, privat inköpare eller anbudsansvarig?
Kontakta Anna Nordgren för att få in ditt jobberbjudande här och i Upphandling24:s karriärbrev.

Lediga jobb, Bid Manager

Lediga jobb, inköpare

Upphandling24 på Facebook

Om Upphandling24

Om Upphandling24

Jag vill prenumerera på Upphandling24:s nyhetsbrev

Det är helt kostnadsfritt och breven utkommer en gång per vecka.


Ja tack, jag vill även ha brevet med karriär och lediga tjänsterPlease don't insert text in the box below!


*Obligatorisk uppgift

Efterlysning

Hjälp oss hitta upphandlingskonsulter

Lediga jobb, inköpare

Den här sajten använder sig av cookies. Mer information här.
Gratis nyhetsbrev

Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Bo Nordlin

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm

Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm

Telefon växel: 08-453 60 00

Prenumerationsärenden:
Mejla Uh24@pressdata.se eller
ring 08-799 62 53.