- Upphandling24:

Vad får jag ändra i förfrågningsunderlaget?

Av

Det är ofta under anbudstiden som upphandlande myndigheter blir varse om att ett förfrågningsunderlag har brister.

Det saknas tydliga regler i LOU som reglerar i vilken utsträckning man kan göra kompletteringar och ändringar av förfrågningsunderlag under anbudstiden. Man får dock vidta vissa åtgärder för att klargöra eventuella brister och otydligheter i förfrågningsunderlag innan anbuden ges in. Men det får inte vara fråga om väsentliga förändringar i förhållande till det ursprungliga förfrågningsunderlaget.

Om en upphandlande myndighet vill göra en komplettering eller ändring till förfrågningsunderlaget måste myndigheten inledningsvis konstatera om det innebär en förändring i förhållande till det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Om svaret är ja på den frågan uppkommer nästa fråga: är ändringen väsentlig? Detta får bedömas från fall till fall med hänsyn tagen till de grundläggande principerna för upphandling.

Av intresse för bedömningen är då bland annat orsakerna till förändringen, omfattningen och betydelsen av den, vid vilken tidpunkt den infördes och om åtgärder vidtagits för att motverka eventuella negativa konsekvenser av förändringen. I samband med bedömningen ska även tas hänsyn till i vilken utsträckning en ändring påverkar leverantörernas vilja och/eller möjlighet att lämna anbud.

Enligt praxis från domstolar kan man utgå från att en ändring av ett skall-krav normalt alltid ska ses som en väsentlig förändring. När det gäller ändring av skall-krav har emellertid domstolarna godkänt ändringar som varit marginella i förhållande till upphandlingsföremålet som helhet samt då ändringen gjorts i god tid före sista dag för inlämnande av anbud.

I det aktuella fallet hade leverantörerna en (1) månad på sig för att anpassa sina anbud till ändringen vilket ansågs vara tillräckligt. I ett annat fall har en komplettering av ett förfrågningsunderlag med en promemoria två (2) dagar före anbudstidens utgång ansett vara försent då kompletteringen medförde ytterligare insatser för leverantörerna. I ytterligare ett fall har åtta (8) dagar ansetts vara för kort tid före anbudslämning för att göra förändringar i förfrågningsunderlag.

Vad kan man då göra om man måste göra en ändring i förfrågningsunderlaget relativt sent under anbudstiden? Ett sätt är att förlänga anbudstiden. Det gäller då att se till att förlängningen av anbudstiden blir så pass lång att leverantörerna får tillräckligt med tid på sig att anpassa sina anbud. Ytterligare ett sätt att begränsa eventuella negativa effekter så mycket som möjligt är att säkerställa att alla leverantörer som hämtat ut förfrågningsunderlaget faktiskt får del av ändringar som görs.

Man kan dock konstatera att väsentliga förändringar i förfrågningsunderlaget, i vart fall i ett sent skede under anbudstiden, normalt inte godtas av domstolar och att det inte går att hantera dessa förändringar som kompletteringar eller ändringar inom ramen för en pågående upphandling. I stället bör den pågående upphandlingen avbrytas och en ny upphandling annonseras.Mer sånt? Fyll i din e-post så får du Upphandling24:s nyhetsbrev gratis.

Please don't insert text in the box below! Please don't insert text in the box below! Villkor


Artikelkommentatorerna ansvarar själva för sina inlägg.

OBS! Läs dessa regler som gäller vid postning av inlägg.

Regler för inlägg i artikelforumet

Kommentatorn ansvarar själv för sina inlägg. Inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande, kommer att tas bort av tjänstgörande redaktör. Även datorkrigsinlägg och inlägg som är utanför ämnet, kan tas bort.

IDG förbehåller sig dessutom rätten att i varje enskilt fall bedöma huruvida ett inlägg ska tas bort, även om det inte faller under någon av reglerna ovan.

Upprepat postande av olämpliga inlägg kan medföra avstängning från artikelforumen.

Frågor? Mejla till redaktören, carl.grape@idg.se.

Läs mer om vår policy i diskussionsforum

Blog comments powered by Disqus

Aktuella konferenser


Fler nyheter från Upphandling24

- Upphandling24:

Malmömodell för vuxenutbildning

- Upphandling24:

Skatteverket tar ett fast grepp om sina resor


- Upphandling24:

Samtal bästa receptet


- Upphandling24:

Söker framtida behov


- Upphandling24:

"Efterträff ger bättre äldrevård"


- Upphandling24:

Han utrustar forskningslabb för miljarder


- Upphandling24:

Styckad upphandling en balansgång


- Upphandling24:

Så hanterar du varukorgen


- Upphandling24:

Fast pris gav kvalitet på skolmaten


- Upphandling24:

Staffanstorp först i Sverige


- Upphandling24:

Förberedelse är nyckeln i Järfälla

- Upphandling24:

Upphandlingssekretess slår
mot kommunal planering


- Upphandling24:

Två intervjuer fäller trafikupphandling

Ny utvärdering krävs i stora linjebussupphandlingen. Foto: Värmlandstrafik.


- Upphandling24:

”Vi har konsulterat
affärsjuridisk expertis”


- Upphandling24:

Konkurrensverket stämmer
tre flyttföretag

Per Karlsson värnar konkurrensen. Foto: Catharia Biesèrt.


- Upphandling24:

Sänkta takpriser kompenserar
utebliven konkurrens


- Upphandling24:

Hur kan myndigheter samarbeta över gränserna?

Therese Eriksson, Joakim Lavér och Erik Gadman vid Hannes Snellman advokatbyrå.


- Upphandling24:

Andra gången ska svida mer


- Upphandling24:

Upphandling genom rabatt döms ut

Jonas Rastad vill kunna fortsätta att pressa priset. Foto: Christiaan Dirksen.


- Upphandling24:

Värmlandskommuner
frias i högsta instans


- Upphandling24:

"OPS höjer byggkvaliteten"

Almedalsbebatt om OPS-upphandling. Foto: Elin Holmberg.


- Upphandling24:

Nya upphandlingslagar kommer 2016

Stefan Attefall förbereder lagändringar. Foto: Regeringskansliet.


- Upphandling24:

Nya direktiven klargör om leverantörsbyte

Olof Larsberger och Joakim Lavér, Hannes Snellman advokatbyrå.


- Upphandling24:

Böter för stora avtalsändringar


- Upphandling24:

Uppsalas brådska blir fall för rätten

Ingen vidare schysst process enligt Maria Gardfjell. Foto: Fredrik Hjerling.


- Upphandling24:

Dalatrafiks avtal får bestå –
bussarna måste rulla


- Upphandling24:

Dyrare buss med
särkrav i upphandlingarna

Lars Annerberg ser särkraven som fördyrande. Foto: Jashar Ghavampour.


- Upphandling24:

"Hoppas på snabbt besked"

Peter Adanko hoppas på snabbt besked. Foto: Upphandling24.


- Upphandling24:

Tidig dialog enligt norsk modell

Lena Heldén förespråkar dialog enligt norskt recept. Foto: Karin Fjell.


- Upphandling24:

Direktupphandling – nya
regler från halvårsskiftet

Konkurrensverket bjuder på information och blankett. Foto: Catharina Biesèrt.


- Upphandling24:

Upphandlingsgruppen polisanmäls


- Upphandling24:

"Fel att fråga enbart efter Apple"

Alternativ som inte gavs chansen. Foto: Samsung.


- Upphandling24:

Räddade upphandlingen
– vill nu hoppa av


- Upphandling24:

Heta politiska debatter om upphandling i Almedalen

Fler besökare än någonsin i Almedalen i år. Foto: Region Gotland.


- Upphandling24:

"Vi vill ha en prejudicerade dom"

Carolin Åberg Sjöqvist inväntar en prejudicerade dom. Foto: Ola Kjelbye.


- Upphandling24:

Rekordsnabb återremiss
av it-upphandling

Lars Bäcklund har på nytt kallat in kommunfullmäktige. Foto: Dan Pettersson.


- Upphandling24:

Kloka krav bäddar för
minskad miljöpåverkan

Eva Dalenstam formulerar krav som premierar plast från biopolymerer. Foto: MSR.


- Upphandling24:

Svårt få "lunchtian" att räcka

Skolkockarna kämpar med liten budget enligt Annika Unt Widell. Foto: Skolmatens vänner.

Sök på Upphandling24

Magasinet Upphandling24

Upphandling24 nummer 3 ute nu!
  • Partierna säger om upphandling
  • Trafikverket testar totalentreprenad
  • EU-direktiv gör samarbete enklare


Sök kurser om offentlig upphandling. Skriv in ett sökord i rutan eller välj någon kurskategori ur listan och klicka på knappen Sök.


Söker du upphandlare till offentlig sektor, privat inköpare eller anbudsansvarig? Kontakta Anna Nordgren för att få in ditt jobberbjudande här och i Upphandling24:s karriärbrev.

Lediga jobb, Bid Manager

Lediga jobb, inköpare

Upphandling24 på Facebook

Om Upphandling24

Om Upphandling24

Jag vill prenumerera på Upphandling24:s nyhetsbrev

Det är helt kostnadsfritt och breven utkommer en gång per vecka.


Ja tack, jag vill även ha brevet med karriär och lediga tjänsterPlease don't insert text in the box below!


*Obligatorisk uppgift

Efterlysning

Hjälp oss hitta upphandlingskonsulter

Lediga jobb, inköpare

Den här sajten använder sig av cookies. Mer information här.
Gratis nyhetsbrev

Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Bo Nordlin

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm

Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm

Telefon växel: 08-453 60 00

Prenumerationsärenden:
Mejla Uh24@pressdata.se eller
ring 08-799 62 53.